Beata Voronova

english Beata Voronova


1926-
Sobiyet na mananaliksik ng sining.
Associate Professor, Print Division, Pushkin Art University.
Noong 1962 at 67, bumisita ako sa Japan ng tatlong beses upang dumalo sa pulong ng Penn Club upang magkaroon ng art exhibition. Ang kanyang espesyalidad ay Ukiyo-e sa Japan, kasama ang kanyang mga aklat na "Japanese Prints Album" ('74) at "Hokusai bilang Master of Print" ('75).