Naka-san

english Naka-san
Ang isang mahusay na salita ng pananalita na hawak ng korte sa Hunyo at Disyembre bawat taon (Norito). Tulad ng ginawa ni G. Toshiya bilang Mr Toshiya, tinawag niya ako tulad nito. "Hindi kapani-paniwalang seremonya " dami 8 panalo. Bilang mahalagang bahagi ng mga doktrina ng Shinto, medyo mahalaga mula sa mga iskolar ng Shinto at Kokugaku , kabilang ang "gitnang Ministro 祓 訓 solusyon (Harae Kunge ng Nakatomi)" ng Middle Ages ng Shinto-Buddhist na sistema ng pagsasama-sama , malawak na komentaryo hanggang sa modernong isinulat .