batas

english legislation

buod

  • ang gawa ng paggawa o pagpapatibay ng mga batas
  • batas na pinagtibay ng isang lehislatibong katawan

Pangkalahatang-ideya

Ang batas ng batas o batas ng batas ay nakasulat na batas na itinakda ng isang katawan ng lehislatura o ng isang singular na mambabatas (sa kaso ng ganap na monarkiya). Ito ay taliwas sa bibig o kaugalian na batas; o regulatory law na ipinahayag ng executive o karaniwang batas ng hudikatura. Ang mga batas ay maaaring nagmula sa pambansa, lehislatura ng estado o mga lokal na munisipalidad.
Batas na pinagtibay ng ilang mga pamamaraan ng pambatasang katawan. Mga batas, order, regulasyon, ordinansa, atbp. Hindi tulad ng mga batas na hindi nakasulat tulad ng mga kaugalian at mga batas sa kaso , ito ay tinutukoy din bilang isang pormal na batas sapagkat ito ay ipinahayag sa porma ng pangungusap.
→ Tingnan din ang karaniwang batas | pinagmulan ng batas