lektor

english lecturer

buod

  • isa sa isang serye ng mga teksto para sa mga estudyante na natututong bumasa
  • isang pampublikong lektor sa ilang mga unibersidad
  • isang taong nagbabasa ng mga aralin sa isang serbisyo sa iglesia; isang taong inordenan sa isang menor-de-edad na pagkakasunud-sunod ng Simbahang Romano Katoliko
  • isang taong nagsasalita ng propesyonal
  • isang taong nagbabasa ng patunay upang makahanap ng mga error at markahan ang mga pagwawasto
  • isang taong nagugustuhan ng pagbabasa
  • isang tao na maaaring basahin ang isang tao na edukado
  • isang taong bumabasa ng mga manuskrito at hinuhusgahan ang kanilang pagiging angkop para sa publikasyon
  • isang tao na kontrata upang makatanggap at magbayad para sa isang serbisyo o isang tiyak na bilang ng mga isyu ng isang publication

Pangkalahatang-ideya

Ang lektor ay isang akademikong ranggo sa loob ng maraming unibersidad, kahit na ang kahulugan ng termino ay medyo nag-iiba mula sa bawat bansa. Ito ay karaniwang tumutukoy sa isang akademikong eksperto na tinanggap upang magturo nang buo o part-time na batayan. Maaari rin silang magsagawa ng pananaliksik.

(1) Ang pangalan ng monghe sa mga seremonyang Budista tulad ng mga ritwal at lektura. Bigyang-kahulugan ang mga banal na kasulatan sa paraan ng pagsagot sa mga itinanong ng nagtatanong (Monjiya). Ang mga lektor tulad ng Yuima-kai at Saisho-kai ay napakahalaga, at ang mga monghe na tumupad sa kanilang mga responsibilidad ay opisyal na pinatunayan at pinangasiwaan ang pangangasiwa at paggabay. Noong sinaunang panahon at medyebal, ang pangalan ng monghe sa Kokubunji ay ginamit bilang isang lektor. Kokushi Tinawag. (2) Isang taong tumutugtog ng tula sa isang pagtatanghal ng kanta (Uta-Hiko) (Uta-awase). Pagbigkas nang maayos na may kakaibang taludtod.
Mito Takahashi