pagpapakilala

english introduction

buod

 • ang kilos ng pagsisimula ng bago
  • inaasahan nila ang pasinaya ng kanilang bagong linya ng produkto
 • ang pagkilos ng pagsisimula ng isang bagay sa unang pagkakataon; nagpapakilala ng isang bagay na bago
  • Inaasahan niya ang kanyang pagsisimula bilang isang matanda
  • ang pundasyon ng isang bagong pang-agham na lipunan
 • ang kilos ng paglalagay ng isang bagay sa iba pa
 • ang unang seksyon ng isang komunikasyon
 • isang batayang o elementarya na tekstong panturo
 • isang bagong panukala
  • nilabanan nila ang pagpapakilala ng mga hindi praktikal na kahalili
 • pormal na paggawa ng isang tao na kilala sa isa o sa publiko

Tala ng panahon ng Edo. Sa kaso ng samurai, mga templo at dambana, < Tandaan na pandiwang > Tinawag. Tagasuri Sa paglilitis (paglilitis sa kriminal), kung ang paglilitis ay hinog na, ang bawat pinaghihinalaan ay naghahanda ng isang nakasulat na pagtatapat, at sa prinsipyo, binabasa ito sa harap ng mahistrado at tinatakan ito (selyo o tatak). Marka ng kukoSamurai sumulat) (pamamaraan ng <pagbabasa ng teksto sa bibig (Yomikike)>). Ang pahayag na ito sa bibig ay tinatawag na "Tsumari no Kuchisho", at ang mga kriminal na katotohanan ay kinumpirma nito, at ang parusa ay napagpasyahan ng isang nakasulat na pagdinig. Din Pasok at papasok ng kalamnan Pagkatapos, ang mga paratang ng parehong mga nasasakdal ay nakasulat nang magkasama sa isang oral statement ( Mga gawaing pampubliko ni Kim Ang (Kanekuji) ay mas pinaikling), pagkatapos basahin nang malakas at itatak ito, kinumpirma ito ng mahistrado at ibinigay ang pag-apruba batay dito.
Fumio Jimbo