Joan Stanley-Baker

english Joan Stanley-Baker


? -
Isang art mananaysay ng Canada.
Direktor ng Victoria Asia Museum.
Isang art mananaysay ng Canada. Nagtapos mula sa Bennington University. Siya ang direktor ng Victoria Asia Museum. Nag-aral siya sa kasaysayan ng sining ng Asya, lalo na sa pag-aaral ng mga kuwentong pampanitikan sa Hapon, at nakasulat na "Mokuhan: The Woodcuts of Munakata and Matsubara" (1970).