Pagbibitiw

english Resignation

buod

  • isang pormal na dokumento na nagbibigay ng abiso sa iyong intensyon na magbitiw
    • isinumite niya ang kanyang pagbibitiw sa susunod na buwan
  • ang pagkilos ng pagbibigay (isang claim o opisina o pag-aari atbp)
  • pagtanggap ng kawalan ng pag-asa

Pangkalahatang-ideya

Ang Nirmāṇakāya ay ang ikatlong aspeto ng trikāya at ang pisikal na pagpapahayag ng isang buddha sa oras at espasyo. Sa Vajrayana ito ay tinutukoy rin bilang sukat ng walang humpay na paghahayag .
Ang katawan kung saan ang Buddha ay lumilitaw upang patatagin ang mga nararamdaman na nilalang. Isa sa tatlong mga katawan . Kasaysayan ay tumutukoy ito sa Buddha tulad ng Shaka , Bodhisattva , na makikita sa mga mata ng tao.
→ Mga kaugnay na item Dainichi Daigo | Batas