Minezaki abduction

english Minezaki abduction
Earth lyrics · Koto kao. Hindi alam na kapanganakan at kamatayan. Ang gate ng Toyoga School [1743-1785]. Tian Ming, aktibo sa Osaka sa panahon ng Kanazawa. Sa partikular, ipinakita niya ang kanyang talento para sa pagsulat ng tatlong mga string at nag-ambag sa pagkumpleto ng mga kanta ng singing at mga bagay ng kamay ng grupo ng Osaka. Maraming mga masterpieces tulad ng pag-awit kanta " snow ", kamay mga bagay "natitirang buwan" " Echigo leon " "East leon" ay marami.
→ Mga kaugnay na item Okina