Methuselah

english Methuselah

buod

  • isang lalaking matanda na
  • isang patriyarka (apong lalaki ni Noe) na sinasabing nakatira nang 969 taon
(1) Noh ritwal kanta. Sa mga lumang araw ito rin ang seremonyal na ikatlong partido. Limang kasalukuyang daluyan . Ang pag-iwan sa likod ng paglitaw ni Noh Taisei, Taipei Tenpei, itinuturing na sagrado bilang panalangin ng pagkamayabong ng pagkamayabong. Tinatawag din namin ang lyric chapter din ng sagradong kanta. White Weng Walang hanggan ng (bayad) Mai, Chitose (detergent) sayaw kabataan ay binubuo ng dynamic na karagdagan Hyoitsu (Hyoitsu) tatlong bahagi ng sayaw ng Sambaso (Sambaso). Bilang karagdagan sa tatlong maliliit na dram, ang organisasyon ng musika ay espesyal. (2) Mga pamagat ng awit tulad ng Hato Noda · Yamada Stream Koto Song · Episode · Shinnaiko atbp sakop sa (1) (1). Bonida. Ang Hapshin ay isang awit ng succession mula sa Hematode. Ito ay tinatawag na "Okina · Sanjo", at ito ay binibilang bilang isang awit kasama ang "Sanjo." Lamang "Sanjo" pati na rin. Yamada Flow Koto song "Sanjo" ay transcription nito. Inilipat din sa Nagauta "Okina Chitose Sannobo". Ang katutubong kanta ay isang piraso ng kamay na ginawa ni Minezaki Takeshi , batay sa awit ng Noh. Ang bagong panloob na sugnay ay ang gawain ng pagtatapos ng panahon ng Edo. Sa pangkalahatan, ang mga kanta ng musika ng Hapon batay sa (1) ay hinahawakan na nakasentro sa Sanjo, at kadalasang tinutukoy bilang mga produkto ng Sannobo. (3) Ang pangalan ng pagganap ng Mamoru. Mayroong ilang mga species na may mga site ng dancing ng Yoshida-za at Yotsuda-zuku.
→ Mga kaugnay na item Kyogen