mamamayan

english Citizen

buod

  • isang katutubong o naturalized na miyembro ng isang estado o iba pang pampulitikang komunidad

Pangkalahatang-ideya

Ang pagiging mamamayan ay ang kalagayan ng isang tao na kinikilala sa ilalim ng kaugalian o batas bilang isang legal na miyembro ng isang pinakamataas na puno na estado o kabilang sa isang bansa.
Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng maraming mga citizenship. Ang isang tao na walang pagkamamamayan ng anumang estado ay sinasabing hindi stateless, habang ang isa na nakatira sa mga hangganan ng estado na ang katayuan sa teritoryo ay hindi tiyak ay isang hangganan-lander.
Kadalasang ginagamit ang nasyonalidad bilang kasingkahulugan para sa pagkamamamayan sa Ingles - kapansin-pansin sa pandaigdigang batas - bagaman ang salitang ito ay minsan nauunawaan bilang nagpapahiwatig ng pagiging miyembro ng isang bansa (isang malaking grupo ng etniko). Sa ilang mga bansa, halimbawa, ang Estados Unidos, ang United Kingdom, nasyonalidad at pagkamamamayan ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan (para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Nasyonalidad kumpara sa pagkamamamayan).
<Fatty> <Blessing> pareho. Pang-aalipin sa dibisyon ng Yamato Imperial Court. Gamit ang pangalan ng paninirahan, trabaho, pribadong pagmamay-ari, atbp., Sila ay tinatawag na iba't ibang bahagi, at ibinigay ang mga kinakailangang mga supply at serbisyo (diving) sa departamento.
→ Mga kaugnay na item Mr. Ue | Departmental song | Narrative part | Yamato na pamahalaan
Mamamayan (Ben)
Sa pangkalahatan, tumutukoy ito sa mga tao sa lunsod, ngunit sa kasaysayan ay tumutukoy sa burgesya at komersiyo at industriya na nagtagumpay sa lipunan pyudal na pinangungunahan ng mga aristokrata at pastor ng medyebal at naging mga kamay ng rebolusyong sibil at sibil na lipunan. Citizen sa Ingles, citoyen sa Pranses. Sa ngayon, bilang karagdagan sa mga residente ng lunsod sa pangkalahatan, may mga kaso na kung minsan ay tumutukoy sa mga tao na may estilo ng pag-uugali ng boluntaryong paglahok sa pulitika katulad ng mga makasaysayang mamamayan. Ang tinatawag ding mga mamamayan sa sinaunang Gresya, ang Roma at mga medyebal na mga lungsod sa Kanlurang Europa ay tumutukoy sa mga miyembro ng komunidad na may karapatan sa ilang pakikipag-ugnayan sa pulitika sa katayuan ng mga mamamayan ng libre. → sibil na lipunan / mamamayan / tao / masa
→ Mga kaugnay na item Pangkalahatang edukasyon | Sinaunang estilo ng produksyon | Medieval na lungsod