University Council

english University Council
Noong 1987, itinatag ito bilang isang deliberating body ng Ministry of Education bilang tugon sa mga rekomendasyon ng Special Education Council . Kasunod ng konsultasyon ng Ministro ng Edukasyon ng Ministri ng Edukasyon, Ministri ng Edukasyon, Ministri ng Edukasyon, Kultura, Palakasan, Agham at Teknolohiya <Tungkol sa mga tukoy na hakbang para sa pagsulong, pag-personalize at pag-activate ng pang-edukasyon na pananaliksik sa mga unibersidad atbp. ng pag - aaral sa unibersidad , kakayahang umangkop ng graduate school system, pagpapabuti ng degree system, Kami ay nag-uulat ng mga pangunahing panukala ng reporma sa unibersidad, kasama na ang pagpapabuti ng mas mataas na edukasyon, pagpapakilala ng pagsusuri sa sarili at sistema ng inspeksyon ng unibersidad , atbp. Ang bilang ng mga miyembro ng komite ay dapat limitado sa 20 at itinalaga pagkatapos ng pag-apruba ng Ministro ng Edukasyon.
→ Kaugnay na mga item Faculty Development