magulang

english parentage

buod

  • ang mga inapo ng isang indibidwal
    • ang kanyang buong lahi ay mga mandirigma
  • ang kaugnayan ng pagkakamag-anak ng isang supling sa mga magulang
  • ang estado ng pagiging isang magulang
    • Sa sorpresa ng lahat, binago ng pagiging magulang ang lalaki

Pangkalahatang-ideya

Ang pag-aampon ay isang proseso kung saan ang isang tao ay inaangkin ang pagiging magulang ng isa pa, karaniwan ay isang bata, mula sa biolohikal o legal na magulang o magulang ng taong iyon, at, sa paggawa nito, permanenteng naglilipat ng lahat ng mga karapatan at responsibilidad, kasama ang pagkakamali, mula sa biological na magulang o magulang .
Hindi tulad ng pangangalaga o iba pang mga sistema na idinisenyo para sa pag-aalaga ng mga kabataan, ang pag-aampon ay naglalayong magkaroon ng permanenteng pagbabago sa katayuan at dahil dito ay nangangailangan ng pagkilala sa lipunan, alinman sa pamamagitan ng legal o relihiyosong kapahintulutan. Sa kasaysayan, ang ilang mga lipunan ay nagpatupad ng mga partikular na batas na namamahala sa pag-aampon; kung saan sinikap ng iba na makamit ang pag-aampon sa pamamagitan ng mas kaunting pormal na paraan, kapansin-pansin sa pamamagitan ng mga kontrata na tumutukoy sa mga karapatan sa mana at mga responsibilidad ng magulang na walang kasamang paglipat ng filiation. Ang mga modernong sistema ng pag-aampon, na nagmumula sa ika-20 siglo, ay madalas na pamamahalaan ng mga komprehensibong batas at regulasyon.
Ito ay tinatawag ding pagtatanghal ng magulang at anak. Upang matukoy ang presensya o kawalan ng isang biological parent-child relationship sa pagitan ng mga partikular na tao. Karaniwan ito ay diskriminasyon ng ama, ngunit mayroon ding pangangailangan ng diskriminasyon sa pagitan ng mga ina tulad ng kaso ng maternity replacement baby case. Ang mga inaasahang pang-agham na mga pagsusulit tulad ng kakayahan sa pagpapabinhi ng lalaki, kakayahan sa paghahatid ng babae, kaugnayan sa pagitan ng pakikipagtalik at panahon ng pagbubuntis ay may problema din, subalit ang pagsasaliksik sa mga genetic na relasyon ng mga katangian ng tao ay pangunahing ginagawa. Ang pinaka-kinatawan sa kanila ay ang pagsusuri ng iba't ibang uri ng dugo kung saan napatunayan ang mga genetic na batas tulad ng formula ng ABO at MN formula, kung ang isang relasyon laban sa hindi bababa sa isang genetic rule ay natagpuan, ang kaugnayan ng magulang ay tinanggihan. Siyempre, kahit na hindi nagkakaroon ng kontradiksyon sa pamamagitan ng ito, hindi posible na positibong patunayan ang relasyon ng magulang. Dahil sa mabilis na pag-unlad sa tipolohiya ng dugo, ang kahalagahan ng pagta-type ng dugo sa pagkita ng mga magulang at bata ay nagiging mas malaki at mas malaki. Ang iba pang mga resulta ng pagsusuri ng mga katangian ng genetiko tulad ng balangkas, mga tampok ng mukha, dry early waxing, lasa ng pagkabulag, mga fingerprint, palm print, atbp. Ay kinuha din bilang isang materyal para sa komprehensibong paghatol.
→ kaugnay na mga item palm print | Pagtatasa ng DNA | forensic medicine