British paper

english British paper
Isang pagbabasa ng isang kalapit na manlalakbay ( Toga Gel Bell (Tsugaisho Shou)). 5 volume 5 volume 9 episodes. Kakunin "Kwentong Kokoro". Inilathala noong 1749. Karamihan sa mga ito ay pagbagay ng kuwento ng Tsina tulad ng " Lumang pagkamangha ", "Eiko Tsunehiko" atbp, kumukuha ng panahon sa Middle Ages at isulat ito sa Mga Salitang Halo ng Hapon . Ang ikalawang bahagi ay "Shigeno Takeshi (Shigeru Takeshi)" (na inilathala noong 1766), ang sumunod ay "Episode (Hitotsuji)" (inilathala noong 1786). Satire, rich criticism.