Ryoke

english Ryoke
(1) Ito ay tumutukoy sa manor pangkalahatan na nakikilala mula sa may - ari (shokankan). Ito ay magkasingkahulugan sa pangunahing tanggapan (punong-guro). (2) Mga taong nakatanggap ng donasyon sa Doraemon Manor Manor . Kung ang taong iyon ay karagdagang donasyon na bahagi ng nakuha na pera sa pagkasaserdote at pinalakas ang proteksyon, ang pagkasaserdote ay tinawag na pamilyang pangulong, at tinawag niya ang pamilyang Ryo. Ang Ryo bahay ay nagtagumpay sa deposito (lugar na dapat alagaan) at natanggap ang taunang kontribusyon (nengoku) · pampublikong gawain (loterya) para sa pagsasanay ng pamamahala ng tao.
→ Tingnan din ang Asazuma | [Te] Ali Kawasho | Isakusho | Ishiguro Zhuang | Ota Zhuang | Ota Zhuang | Oyake Zhuang | Kasai Mikuriya | Katsuragawa | Kadono Zhuang | Kanokogi Zhuang | Kawashima Zhuang | Kuze Zhuang | Hisatasho | Kunidomisho | Kunidomisho | Kratky Zhuang | Mukukyosho | Kurami Zhuang | Jinno Makunisho | ang iyong pag-aaral paggaod Zhuang | sparrow 岐 荘 | Sasa Mesato | Shikata Zhuang | trabaho | ChokuTsutomu | pundasyon sa ilang minuto | Shida Zhuang | Shizu Zhuang | lupa [kagandahan] Zhuang | Shimazu Estate | Sonogi Zhuang | Sohara Mikuriya | Tashibusho | Tanaka Zhuang | Tara Zhuang | Tarumi Toboku-Tarumi Nishimaki | Togo Zhuang | Tomita Zhuang | Tomita Zhuang | Nada Zhuang | Shinmiso | Nishitsuso | Numata-soo | Tauruso (Worshipso) | Hinokiso | Nanbu sou | Mimura sou | Murashikuso | Yamashina | Hot spring timog | Wako