Frank James Daniels

english Frank James Daniels


1899.11.25--
Ang isang Japanese researcher sa UK.
Propesor sa Unibersidad ng London.
Ethnology, dalubhasa sa edukasyon sa wikang Hapon. Turuan ang Ingles sa Hokkaido Otaru Senior Vocational School, Shizuoka High School. Noong 1941 siya ay naging isang Hapon na lektor sa Faculty of Oriental at African Studies, University of London, at kalaunan ay naging isang punong propesor. Gumawa ng R. Dore, P. O'Neill, I. Nish, C. Dan mula sa parehong departamento. Sa panahon ng digmaan, ang isang masinsinang kurso ay itatatag upang magkaloob ng pagsasanay sa wika para sa militar. Ang mga pagsisikap upang maitaguyod ang pag-aaral ng Asia-Africa ng bawat unibersidad sa UK, ang pundasyon ng Far Eastern wika Natanggap ang '78 Japan Foundation Award. Honorary member ng European Association of Japanese Studies.