O'Connor

english O'Connor

Pangkalahatang-ideya

Maaaring sumangguni sa O'Connor ang :
Ang pinuno ng galaw ng simbahan ng UK. Orihinal na mula sa Ireland, sumali ako sa kilusang pang-independyensya sa ilalim ni O'Connell nang mas maaga. Noong 1832 siya ay naging isang Kapulungan ng mga Kinatawan sa UK, ngunit noong 1835 siya ay kinuha ng radikalismo at ginagabayan ang kilusan ng Simbahan. Kumilos bilang sentro ng <Karahasan> ng pahayagan ng ahensiya na "Northern Star". Noong 1847 siya ay naging isang miyembro muli.