Art Institute

english Art Institute
Pangalan ng isang teatro kumpanya ng isang bagong teatro. Si Shimamura Hosatsuki na nag-withdraw mula sa lipunan pampanitikan ay isang teatro kumpanya na nabuo noong 1913 sa Matsui Sumako bilang sentro ng aktor, Nakamura Yoshiho , Akita Ryojyo , Kusuyama Masao atbp idinagdag. Gumanap siya ng isang popular na drama na " Pagkabuhay na Mag-uli ", pinatalsik nito ang mundo. Sa kabilang banda, nagtayo ako ng isang maliit na teatro <Artistic Club> at nagtrabaho din sa artistikong palabas tulad ng "Power of Darkness". Sa Hatsuki, natunaw sa pagkamatay ni Sumiko (1919). Sa 1924 itinayo ni Mizutani Bamboo ang kanyang kapatid na babae na si Yoshiko Mizutani at Art School, ngunit ito ay nalutas sa pamamagitan ng kamatayan ng Bamboo Purple.
→ Mga kaugnay na item Sawada Shojiro | Shinko drama