kagamitan

english utility

buod

 • ang serbisyo (electric power o tubig o transportasyon) na ibinigay ng isang pampublikong utility
  • ang gastos ng mga kagamitan ay hindi bumababa
  • ang lahat ng mga gamit ay nawala pagkatapos ng bagyo
 • isang pasilidad na binubuo ng isa o higit pang mga piraso ng kagamitan na konektado sa o bahagi ng isang istraktura at dinisenyo upang magbigay ng serbisyo tulad ng init o kuryente o tubig o pagtatapon ng dumi sa alkantarilya
  • Kasama sa presyo ng bahay ang lahat ng mga kagamitan
 • ang kalidad ng pagiging praktikal na paggamit
 • isang programa na dinisenyo para sa pangkalahatang suporta ng mga proseso ng isang computer
  • ang isang computer system ay nagbibigay ng mga programang utility para maisagawa ang mga gawain na kailangan ng karamihan sa mga gumagamit
 • isang kumpanya na nagsasagawa ng isang pampublikong serbisyo na napapailalim sa regulasyon ng pamahalaan
 • isang panukalang-batas na dapat i-maximize sa anumang sitwasyong may kinalaman sa pagpili

Isang korporasyon para sa layunin ng interes ng publiko, para sa layunin ng kita Komersyal na korporasyon Laban. Nakasaad sa Kodigo Sibil na ang mga ritwal, relihiyon, kawanggawa, akademya, sining, at iba pang mga asosasyong pampubliko ng interes o pundasyon na hindi para sa tubo ay maaaring isama sa pahintulot ng karampatang ahensya ng gobyerno (Kodigo Sibil). Artikulo 34).

Upang maitaguyod ang isang korporasyon ng interes sa publiko, kinakailangan ang pahintulot ng karampatang ahensya ng gobyerno (ang ahensya ng administratibong namamahala sa negosyo na inilaan ng korporasyon). Gayunpaman, kung ang pagtatag ng isang korporasyon ng relihiyon o pang-akademiko ay hindi pinahihintulutan sa paghuhusga ng ahensya ng administratibo, maaari nitong labagin ang kalayaan sa konstitusyon ng relihiyon (Artikulo 20) at kalayaan sa akademiko (Artikulo 23). Samakatuwid, Korporasyong panrelihiyon Para sa mga pribadong paaralan, kinakailangan lamang na gumawa ng mga patakaran para sa mga nilalaman na itinakda ng batas at kumuha ng sertipikasyon mula sa karampatang awtoridad (Artikulo 14 ng Batas sa Relihiyosong Korporasyon). (Artikulo 31 ng Batas sa Pribadong Paaralan).

Ang mga korporasyong interes ng publiko ay hindi pinapayagan na maghangad para sa kita (Civil Code Artikulo 34). Samakatuwid, ang tanong ay kung pinapayagan ang mga korporasyon ng interes ng publiko na magpatakbo ng mga kumikitang negosyo. Pangkalahatan, ang ideya ng kita ay nauunawaan na upang kumita at ibalik ito sa mga kasapi, at maliban kung may puwang para sa kita na magagamit para sa layunin ng korporasyon at ibalik sa mga kasapi, tulad ng isang negosyo. Naiintindihan din na pinatawad. Gayunpaman, iyon ay usapin din ng degree, at dapat sabihin na hindi pinapayagan kung labag sa katangian ng isang korporasyong interes ng publiko. Ang negosyo ng mga korporasyong interes ng publiko ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng karampatang ahensya ng gobyerno (Artikulo 67). Kung ang isang korporasyon ng interes sa publiko ay nakikibahagi sa isang negosyo bukod sa nilalayon nitong layunin, lumalabag sa mga kundisyon ng permiso sa pagtatatag o isang utos na pangasiwaan, o nagsasagawa ng isang kilos na nakakasama sa interes ng publiko, ang pagpapahintulot sa pagtatag ay maaaring bawiin. Sa parehong oras, ang pagpapahintulot sa pagtatag ay maaaring bawiin kahit na ang negosyo ay hindi natupad sa loob ng tatlong taon o higit pa nang walang makatuwirang dahilan (Artikulo 71).
Korporasyon
Panday na si Yoshikata