paglipat

english transfer

buod

  • ang pagkilos ng paglilipat ng isang bagay mula sa isang porma patungo sa isa pa
    • ang paglipat ng musika mula sa rekord sa tape ay pinigilan ang karamihan sa ingay sa background
  • ang pagkilos ng paglipat ng isang bagay mula sa isang lokasyon papunta sa isa pa
  • paglilipat ng pagmamay-ari
  • Ang aplikasyon ng isang kasanayan na natutunan sa isang sitwasyon sa isang iba't ibang ngunit katulad na sitwasyon
  • isang tiket na nagpapahintulot sa isang pasahero na baguhin ang mga conveyance
  • isang taong naglilipat o inililipat mula sa isang posisyon patungo sa isa pa
    • ang pinakamahusay na mag-aaral ay isang paglipat mula sa LSU
Para sa maikli, parehong paglilipat at pag-ikot. Upang baguhin ang mga manggagawa sa iba't-ibang kaugnay na mga departamento at magtrabaho sa loob ng kumpanya. Sa mga kumpanya ng Hapon, ito ay ginagamit hindi lamang bilang isang tugon sa pagbabago ng istruktura kundi pati na rin bilang bahagi ng pag-unlad ng karera ng empleyado. Sa mga kumpanyang European at Amerikano, sinasabing ang bawat empleyado ay nasa tamang lugar ng trabaho, at ang ideya ng tamang tao sa tamang tao ay nasa lugar. Samakatuwid, ang pagbabago ng placement ay sinasabing magdudulot ng kawalan sa negosyo, at bihirang gawin ito.
→ Mga kaugnay na item Pag- aayos ng trabaho