ilang

english wilderness

buod

 • isang nakakagulat na palagay
  • ang mga tungkulin ng pagkamamamayan ay nawala sa ilang ng mga interes ng mga indibidwal at grupo
  • isang ilang ng mga masts sa daungan
 • isang ligaw at walang tirahan na natitira sa likas na kondisyon nito
  • ito ay isang kagubatan na napanatili para sa mga Hawks at mountaineers
 • isang ligaw na primitibong estado na hindi sinasadya ng sibilisasyon
  • siya ay nanirahan sa ligaw
  • nakolekta nila ang mga mushroom sa ligaw
 • isang estado ng hindi kasiya-siya
  • pinamunuan niya ang partidong Demokratiko pabalik mula sa ilang

Sa kasaysayan ng Japan, ito ay isang kaparangan na maaaring linisin, tulad ng mga bukid at bukid. Terra nullius .. Noong unang bahagi ng ika-11 siglo, si Kokushi ay isinilang nang husto sa mga nasirang pampublikong larangan upang madaig ang pagkawala ng kita ng Kokuga. pag-unlad Hinimok namin (Kaihotsu) at nagbigay ng mga benepisyo tulad ng exemption sa iba't ibang pampublikong gawain (lottery ng elepante) ayon sa ilang. Bilang karagdagan, ang pribatisasyon ay tinanggap. Simula noon, ang mga opisyal sa tanggapan ng gobyerno ay nagsimulang aktibong umunlad sa pamamagitan ng paglakip ng isang malawak na lugar kabilang ang ilang at nawasak na mga pampublikong larangan. Ang development territory na ito ay isang tax collection unit na direktang nakaugnay sa pambansang pamahalaan. alyas (Tara na) ・Proteksyon Nakaposisyon bilang. Kasabay nito, aktibong binuo din ng panginoon ng manor ang ilang sa lugar ng villa, at nagtrabaho upang palawakin ang nilinang na lupain at magtatag ng kontrol sa teritoryo. Sa pagtatapos ng ika-12 siglo, marami sa ilang at nawasak na mga pampublikong patlang ang binuo sa Kinai. Kahit sa malalayong lugar, nagpatuloy ang malaking alon ng pag-unlad hanggang sa unang kalahati ng ika-13 siglo. Sa kalakaran na ito, sa unang kalahati ng ika-12 siglo, isang karaniwang kaugalian na ang ilang ay pinangungunahan ng mga taong bumuo nito, at na ito ay hindi kasama sa iba't ibang pampublikong gawain at interes sa lupa sa loob ng tatlo o apat na taon. Kahit na bumalik ang teritoryo ng pag-unlad sa ilang, ang kagubatan ay kinikilala bilang isang pribadong teritoryo ng ministro ng developer sa oras na ito. Samakatuwid, kapag nag-aaplay para sa pagpapaunlad ng ilang sa teritoryo ng Kokuga o kapag binibilang ang ilang bilang isang mansyon, ang mga ekspresyong "inosenteng kagubatan" at "laging ilang" ay ginamit na. Gayunpaman, ang pananalitang ito ay bihirang makita noong unang bahagi ng ika-13 siglo. Ang malakihang pag-unlad ng ilang at ang pagtatapos ng nakatayong tiket bilang isang mansyon.

Pagkatapos nito, nagpatuloy ang pag-unlad ng ilang, na isang walang lupang lupain sa pambansang teritoryo at villa. Sa kabilang banda, tumaas ang bilang ng mga donasyon, donasyon, at benta sa ilang bilang pribadong teritoryo. Ang nilinang na lupain sa ilang na puno ng asin at ang ilang sa ibabang bahagi ng malalaking ilog, na mahirap paunlarin, ay nagpatuloy sa buong Middle Ages sa pamamagitan ng mga kamay ni Jito, mga panginoon ng Kokujin, at mga mangangalakal. Pagkatapos, isang malawak na sinasakang lupain ang isinilang, tulad ng <Numata Chimachida>, na sumabay sa dating Mihara City mula sa dating Hongo Town ng Mihara City sa Hiroshima Prefecture.
Teruaki Matsui