pagtatanggol

english defense

buod

 • ang pagkilos ng pagtukoy na ang isang bagay ay mali
 • ang pagkilos ng pagbibigay ng isang bagay na hindi totoo bilang sa pamamagitan ng mapanlinlang na mga pagbabago (ng mga dokumento o hakbang atbp.) o pekeng
 • isang sadyang pagbaluktot ng mga katotohanan
 • ang pagkilos ng pagtatanggol sa isang tao o isang bagay laban sa atake o pinsala
  • isang mahusay na boksingero ay nangangailangan ng isang mahusay na pagtatanggol
  • Ang pagtatanggol laban sa mga bagyo ay isang kagyat na problema
 • proteksyon mula sa pinsala
  • sanitasyon ay ang pinakamahusay na pagtatanggol laban sa sakit
 • aksyon o mapagkukunang militar na nagpoprotekta sa isang bansa laban sa mga potensyal na kaaway
  • namatay sila sa pagtatanggol sa Stalingrad
  • sila ay binuo para sa programa ng pagtatanggol
 • isang pamamaraan kung saan ang isang partido sa isang suit ay nagsasabi na ang isang partikular na linya ng pagtatanong o isang partikular na saksi o isang piraso ng katibayan o iba pang bagay ay hindi wasto at hindi dapat ipagpatuloy at hiniling sa korte na magpasiya sa pagiging karapat-dapat o ilegal
 • ang kilos ng protesting isang pampublikong (madalas na nakaayos) paghahayag ng hindi pagkakasundo
 • isang sagot ng isang akusado o panawagan na ipagkakait ang katotohanan ng mga singil laban sa kanya
  • nagbigay siya ng katibayan para sa pagtatanggol
 • isang istraktura na ginagamit upang ipagtanggol laban sa atake
  • ang artilerya ay nagalit sa mga depensa
 • anumang katibayan na nakakatulong upang maitaguyod ang kasinungalingan ng isang bagay
 • ang pagbibigay-katwiran para sa ilang gawa o paniniwala
  • siya ay nag-aalok ng isang mapang-akit na pagtatanggol ng teorya
 • isang pagkakaiba ng opinyon
 • ang salitang pagsasalita ng pagsagot sa isang pag-atake sa iyong mga pagpapahayag
  • ang kanyang pagtanggi sa mga singil ay maikli at mapang-akit
  • sa depensa sinabi niya ang iba pang mga tao na nagsimula ito
 • ang kilos ng pagsasalita ng tumutol
 • ang pagkakaiba ng opinyon ng isang hukom mula sa nakararami
  • ipinahayag niya ang kanyang dissent sa isang salungat na opinyon
 • isang pormal at solemne deklarasyon ng pagtutol
  • natapos nila ang laro sa ilalim ng protesta sa presidente ng liga
  • nanindigan ang senador upang irehistro ang kanyang protesta
  • ang maraming protestasyon ay hindi nanatili sa pagpapatupad
 • ang gawa ng paggawa ng isang malakas na pampublikong pagpapahayag ng hindi pagkakasundo at hindi pag-apruba
  • sumigaw siya ng kanyang mga protesta sa umpire
  • isang shower ng protesta ay narinig mula sa likod ng hall
 • ang kilos ng pagpapahayag ng matinding pagsalansang o protesta
 • isang organisasyon ng mga tagapagtanggol na nagbibigay ng pagtutol laban sa pag-atake
  • sumali siya sa pagtatanggol laban sa pagsalakay
 • ang nasasakdal at ang kanyang legal na tagapayo sama-sama
  • ang pagtatanggol ay tinatawag na mistrial
 • ang koponan na sinusubukan upang maiwasan ang iba pang mga koponan mula sa pagmamarka
  • ang kanyang mga koponan ay palaging mabuti sa pagtatanggol
 • isang proseso ng walang malay na sumusubok na bawasan ang pagkabalisa na nauugnay sa mga likas na pagnanasa

Sa Code of Civil Procedure Paraan ng pagtatanggol sa pag-atake isa sa. Sa isang sibil na demanda, upang i-dismiss ang petisyon o alegasyon ng kabilang partido, maaari itong maglabas ng isang hiwalay na usapin na maaaring positibong salungat sa kabilang partido, sa halip na tanggihan lamang ang paratang o paratang ng kabilang partido. Ang paraan ng pagtatanggol na ito ay tinatawag na pagtatanggol. Mayroong dalawang uri ng depensa: ang tinatawag na litigation defense at substantive law defense. Ang una ay isang paraan ng pagtatanggol na nakikipaglaban dahil ilegal ang petisyon ng kabilang partido. Mga kinakailangan sa paglilitis Ang petisyon para sa pagsusuri ng ebidensiya ay dapat na ibasura dahil sa depensa na humihiling ng pagbasura sa mismong reklamo (ang depensa bago ang panukalang ito o ang depensa laban sa protesta) at ang ebidensya na ang ebidensya ay walang kakayahan. May depensa na humihingi ng ganyan (evidence defense). Ito ay mga depensa hinggil sa mga usapin sa pamamaraan na walang kinalaman o nakabatay sa karapatang maging isang paglilitis (o legal na relasyon). Sa kabilang banda, ang depensa sa ilalim ng substantive na batas ay tinatawag ding pagtatanggol sa panukalang ito, at ang dahilan para hadlangan ang paglitaw ng karapatan (ang panukalang ito) na inaangkin ng nagsasakdal (katotohanan ng kapansanan ng mga karapatan, halimbawa, ang katotohanang na ang kontrata ay ginawa batay sa pagkakamali ng elemento). , O ang kahilingan ng nagsasakdal ay hinahangad na i-dismiss sa mga batayan ng pag-aalis nito pagkatapos ng paglitaw nito (katotohanan ng pagkalipol ng mga karapatan, halimbawa, na nabayaran na). Tungkol sa mga katotohanang diumano bilang isang dahilan para sa depensa, ang naghahabol Pasanin ng patunay Ito ay naiiba sa pagtanggi dahil ito ang nagdadala ng pasanin. Kung may ilang dahilan para sa depensa, maaaring ipaubaya ng nasasakdal sa korte ang pagpapasya kung alin ang kukuha at angkinin ang mga ito (hypothetical defense). Gayunpaman, sa paghahabol ng nagsasakdal Offset Upang maiwasang ma-steam ang kaso, ang pagtatanggol sa kaso ay magiging res judicata (hindi tulad ng ibang mga depensa) (Civil Procedure Code, Article 114, Paragraph 2), kaya dapat itong i-claim bilang preliminary defense in practice. marami naman.

Tungkol sa depensa sa ilalim mismo ng Civil Code, < Tamang depensa Para sa mga depensa sa paraan ng promissory note at paraan ng pagpuputol, tingnan ang seksyong <>. Depensa ng bill > Sumangguni sa seksyon.
Hiromi Naya

Sa mga sangkot sa sibil, ito ay isang uri ng paraan ng pagtatanggol, hindi lamang tinatanggihan ng nasasakdal ang mga petisyon at pahayag ng mga nagsasakdal , kundi pati na rin ang nagpapilit ng isa pang bagay (ang katunayan na ang mga ito ay responsable para sa kanilang sarili) upang maalis ang mga ito. Mayroong mga matibay na depensa sa mga substantibong epekto ng batas (halimbawa, pagtatanggol ng pagbabayad) at mga panlaban sa paglilitis na hindi nauugnay sa substantibong epekto (hal. Pagtatanggol ng kontrata ng arbitrasyon). → Defense of Defense