Batas

english Legislation

buod

  • ang gawa ng paggawa o pagpapatibay ng mga batas
  • batas na pinagtibay ng isang lehislatibong katawan
Biglang kahulugan (Ryugi)