Kumakanta

english Singing

Aklat ng Awit. Mao Kamo May-akda. Itinatag noong 1764 (Maywa 1). Dami 1. Ang ideya tungkol sa awit ng mga susunod na taon ay isinulat nang maikli. Natagpuan ni Shingo ang isang simple at simpleng pagpapahayag ng walang-malay na puso sa awit ng "Manyoshu" at itinuturing itong pinakamahusay na paraan ng puso. Hinahangad niya bilang mainam na lupa para sa pagkanta upang kumanta sa puso ng kanyang puso. Iginiit niyang bumalik sa sinaunang espiritu sa pamamagitan ng maingat na pagbabasa ng "Manyoshu" at gumawa ng mga kanta gamit ito bilang isang modelo.
Hitoshi Hirano