kapilya

english chapelgoer

buod

  • isang serbisyo na isinagawa sa isang lugar ng pagsamba na may sariling altar
    • Huli na siya para sa kapilya
  • isang lugar ng pagsamba na may sariling altar
  • isang Protestante sa Inglatera na hindi miyembro ng Simbahan ng Inglatera

Pangkalahatang-ideya

Ang " Simbahang Kristiyano " ay isang terminong ecclesiological na karaniwang ginagamit ng mga Protestante upang tumukoy sa buong pangkat ng mga taong kabilang sa Kristiyanismo sa buong kasaysayan ng Kristiyanismo. Sa pagkaunawa na ito, ang "Simbahang Kristiyano" ay hindi tumutukoy sa isang partikular na denominasyon ng Kristiyano kundi sa katawan ng lahat ng mananampalataya. Ang ilang mga Kristiyano tradisyon, gayunpaman, naniniwala na ang terminong "Iglesia Kristiyano" o "Iglesia" ay nalalapat lamang sa isang partikular na makasaysayang Kristiyano na katawan o institusyon (eg, ang Iglesia Katolika, ang Eastern Orthodox Church, Oriental Orthodox Churches, o ang Assyrian Church of ang Silangan). Ang Apat na Marka ng Iglesia unang ipinahayag sa Nicene Creed ay ang Iglesia ay One (isang pinag-isang Katawan ng Partikular Iglesia sa ganap na pakikipag-isa ng doktrina at pananampalataya sa bawat isa), Banal (isang sanctified at deified Katawan), Katoliko (Universal at na naglalaman ng kabuuan ng Katotohanan sa mismong sarili), at ang Apostolic (ang kanyang hierarchy, doktrina, at pananampalataya ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga Apostol).
Samakatuwid, ang karamihan ng mga Kristiyano sa buong mundo (lalo na sa mga iglesya ng mga apostol na nakalista sa itaas, pati na ang ilang mga Anglo-Katoliko) ay nagsasaalang-alang ang Simbahang Kristiyano bilang isang nakikita at institusyunal na "societas perfecta" na binuhay ng sobra natural na biyaya, samantalang ang mga Protestante ay karaniwang nauunawaan ang Iglesia na isang hindi nakikitang katotohanan na hindi makikilala sa anumang partikular na institusyon, denominasyon, o network ng mga kaakibat na simbahan. Tinutumbasan ng iba ang Iglesia na may mga partikular na grupo na nagbabahagi ng mga mahahalagang elemento ng doktrina at praktika, bagama't hinati sa iba pang mga punto ng doktrina at gobyerno (tulad ng teorya ng sangay na itinuturo ng ilang Anglikano).
Karamihan sa mga salin sa wikang Ingles sa Bagong Tipan ay karaniwang ginagamit ang salitang "simbahan" bilang isang salin ng sinaunang salitang Griyegong Griyego na "ἐκκλησία" (nakasalin bilang " ecclesia ") na natagpuan sa orihinal na mga teksto ng Griyego, na karaniwang nangangahulugan ng isang "pagpupulong". Ang terminong ito ay lumilitaw sa dalawang talata ng Ebanghelyo ni Mateo, 24 verses ng Mga Gawa ng mga Apostol, 58 mga talata ng mga sulat ni Pablo (kasama ang pinakamaagang pagkakataon ng paggamit nito kaugnay sa isang Kristiyanong katawan), dalawang talata ng Sulat sa Hebreo, isang talata ng Sulat ni Santiago, tatlong talata ng Ikatlong Sulat ni Juan, at 19 na mga talata ng Aklat ng Apocalipsis. Sa kabuuan, lumilitaw ang ἐκκλησία sa teksto ng Bagong Tipan ng 114 beses, bagaman hindi lahat ng pagkakataon ay isang teknikal na sanggunian sa simbahan.
Sa Bagong Tipan, ang terminong ἐκκλησία ay ginagamit para sa mga lokal na komunidad pati na rin sa isang unibersal na kahulugan upang sabihin ang lahat ng mga mananampalataya. Ayon sa tradisyon, ang mga orthodox believers lamang ang itinuturing na bahagi ng totoong simbahan, ngunit ang mga convictions ng kung ano ang orthodox ay may maraming pagkakaiba-iba, tulad ng maraming mga simbahan (hindi lamang ang mga opisyal na gumagamit ng salitang "Orthodox" sa kanilang mga pangalan) ay itinuturing na ang kanilang sarili ay orthodox at iba pang mga Kristiyano upang maging heterodox.
Ang isang kolektibong termino para sa Protestante mananampalataya na hindi sumusunod ritwal ng National Church sa UK. Karaniwan ang mga Katoliko ay hindi kasama. Kahit na ang British National Church ay gumawa ng maraming di-Hapon mula sa mga kalagayan ng pagbuo nito, ang mga separatistang separatista (Presbyterian, Congregational, Baptist, Quaker atbp.) Ay lumabas mula sa National Church noong ika-17 siglo, Colonizing sa North America at labanan ang Puritan Revolution , kinasusuklaman na pinilit ang simbahan, ngunit pagkatapos ng Honorary Revolution, ang kalayaan upang lumikha ng isang relihiyosong kapisanan sa labas ng National Church ng Batas ng Pagpaparaya ay kinikilala. Noong ika-18 siglo, sumali ang mga methodista at mga Unitarians sa hanay ng mga di-Hapones. Gayunpaman, sa kabila ng pagkilala sa kalayaan sa relihiyon, siya ay pinagkaitan ng katungkulan bilang opisyal hanggang sa abolisyon ng batas ng panghukuman noong 1828, hanggang sa siya ay nakatala sa mga unibersidad ng Oxford at Cambridge, nakuha ang kanyang degree at itinuturing na tungkulin bilang guro hanggang 1871 Nagkaroon ng diskriminasyon laban sa mga di-nasyonalista gaya ng pagiging diskriminado.
→ Mga kaugnay na item Clairdon Codle
Ang mga organisasyon ng mga mananampalataya na karaniwang nagtutupad ng ilang mga relihiyon, at mga gusali kung saan gaganapin ang mga seremonya at pagsamba. Karaniwan ito ay Kristiyano, Griyego Ecclesia, Ingles na Simbahan, Aleman Kirchhe, Pagsasalin ng Pranses sa Ingles atbp. Ang gusali mismo ay tinatawag ding "simbahan hall" <santuwaryo> atbp → Kristiyanismo