vocal solo

english vocal solo
Japanese musical terms. (1) Sinaunang estilo ng pag-play ng Noh. Pag-awit ng isang bahagi ng isang awit (entablado, ugali, pumatay, kanta atbp) mag-isa nang walang accompaniment (hayashi). Sa kaso ng dalawa o higit pang mga tao ito ay tinatawag na isang serye. (2) Kabuki's subordinate (isang bagay na gagawin) Pagkanta na may isa o dalawang shamisen accompaniments sa musika. Higit sa lahat ang mga narrative ng awit , katutubong kanta atbp ay nilalaro sa mga kanta ng Naga . Nagbabago din ito sa kahulugan ng mga maliliit na kanta ni Nagauta na ginanap sa isang katulad na estilo ng paglalaro.
→ Mga kaugnay na item 闌 曲