sanggol

english infant

buod

  • isang napakabatang bata (kapanganakan hanggang 1 taon) na hindi pa nagsimulang maglakad o makipag-usap
    • ang sanggol ay nagsimulang umiyak muli
    • hinawakan niya ang sanggol sa kanyang mga bisig
    • ito tunog simple, ngunit kapag ikaw ay may iyong sariling sanggol ito ay ang lahat ng kaya ibang

Pangkalahatang-ideya

Sa batas, ang isang menor de edad ay isang tao sa ilalim ng isang tiyak na edad, karaniwan ay ang edad ng mayorya, na kung saan ang batas ay nagtatanggal ng pagkabata mula sa pagiging adulto. Sa hustong edad ay depende sa hurisdiksyon at application, ngunit ito ay sa pangkalahatan ay 18. Minor ay maaari ring gamitin sa konteksto na hindi nakakabit sa pangkalahatang hustong edad. Halimbawa, ang edad ng pag-inom sa Estados Unidos ay karaniwang 21, at ang mga mas bata ay tinatawag na mga menor de edad sa konteksto ng batas ng alkohol, kahit na hindi bababa sa 18. Ang terminong kulang sa edad ay kadalasang tumutukoy sa mga nasa ilalim ng edad ng karamihan, ngunit maaari din itong sumangguni sa mga tao sa ilalim ng isang partikular na limitasyon sa edad, tulad ng edad ng pag-inom, edad ng paninigarilyo, edad ng pahintulot, edad na may pag-aasawa, edad ng pagmamaneho, edad ng pagboto, atbp. Ang mga limitasyon ng edad ay kadalasang naiiba mula sa edad ng karamihan.
Ang konsepto ng menor de edad ay hindi maitutukoy nang husto sa karamihan sa mga hurisdiksyon. Ang mga edad ng kriminal na responsibilidad at pahintulot, ang edad kung saan ang pagdalo sa paaralan ay hindi na sapilitan, ang edad kung saan maaaring maipasok ang mga legal na umiiral na kontrata, at iba pa ay maaaring naiiba sa isa't isa.
Sa maraming bansa, kabilang ang Australia, India, Brazil, Croatia, at Colombia, ang isang menor de edad ay tinukoy bilang isang taong wala pang 18 taong gulang. Sa Estados Unidos, kung saan ang edad ng karamihan ay itinatakda ng mga indibidwal na estado, ang menor de edad ay kadalasang tumutukoy sa isang tao sa ilalim ng edad na 18 ngunit maaaring gamitin sa ilang mga estado sa ilang mga lugar (tulad ng pagsusugal sa casino, pagmamay-ari ng handgun at pag-inom ng alak) upang tukuyin ang isang tao sa ilalim ng edad na 21. Sa sistema ng hustisyang kriminal sa ilang lugar, Ang "menor de edad" ay hindi lubos na pare-pareho, bilang isang menor de edad ay maaaring sinubukan at parusahan para sa isang krimen alinman bilang isang "kabataan" o, karaniwang para lamang sa "labis na malubhang krimen" tulad ng pagpatay, bilang isang "adult".
Sa Japan, Taiwan, at Thailand, isang menor de edad ay isang taong wala pang 20 taong gulang. Sa batas ng New Zealand, ang edad ng karamihan ay 20 taong gulang din, ngunit ang karamihan sa mga karapatan ng adulthood ay ipinapalagay sa mas mababang panahon: halimbawa, ang pagpasok ng mga kontrata at pagkakaroon ng kalooban ay pinapayagan sa 15.
Ang mga taong hindi umabot sa full age 20 (Civil Code Artikulo 3). Ito ay isang limitadong kakayahan na, upang gawin ang batas na kumilos ay nangangailangan ng pahintulot ng legal na kinatawan, ang pagkilos na wala nang mag-isa ay maaaring makakansela mamaya bilang pangkalahatang patakaran. Alinsunod sa pag- iingat , ang kasal ay nangangailangan ng pahintulot ng magulang mula sa mga magulang. Ito ay itinuturing na umabot na sa edad kung kasal. Mayroong isang menor de edad na batas sa pagbabawal sa pag-inom at isang menor de edad na batas sa paninigarilyo bilang isang menor de edad na batas sa proteksyon Kahit na hindi ito limitado sa edad na 20, ang mga kabataan at mga bata ay binibigyan ng batas ng mga bata , ang proteksyon sa ilalim ng panlipunang batas. Para sa tort, ang mga menor de edad ay kulang sa pananagutan ay hindi mananagot.
→ Kaugnay na mga item Kakayahang aksyon | Ang pangangalaga (batas) | Tagapangalaga | kasal | walang kakayahan tao | pag-aampon