pagnanais

english desire

buod

  • isang pagkahilig na gusto ng mga bagay
    • isang tao ng maraming mga pagnanasa
  • ang pakiramdam na kasama ng isang hindi nasisiyahang estado
  • isang bagay na ninanais
Bilang isang pang-araw-araw na salita, sinasabi ng isang bagay na nais mong hanapin hangga't gusto mo, katulad ng <Desire>, ngunit bilang termino ng sikolohiya / saykayatrya, ito ay tumutukoy sa isang nakakamalay o walang malay na pinagmumulan ng paggalaw na naglalagay sa mga tao sa pagkilos Mayroong maraming . Sa Ingles, kailangan, kinakailangan. <Impulse> <__- motion> <instinct> at iba pang mga salita ay minsan ginagamit. → pagkasiphayo