petisyon

english petition

buod

  • isang pormal na mensahe na humihiling ng isang bagay na isinumite sa isang awtoridad
  • magalang na petisyon sa isang diyos

Pangkalahatang-ideya

Ang karapatang mag-petisyon ng gobyerno para sa pag-aalis ng mga karaingan ay ang karapatang gumawa ng reklamo, o humingi ng tulong ng, isang pamahalaan, nang walang takot sa kaparusahan o reprisals, na tinitiyak ng Unang Susog sa Konstitusyon ng Estados Unidos (1791). Tinitiyak ng Artikulo 44 ng Charter ng Mga Pangunahing Karapatan ng European Union ang karapatang magpetisyon sa Parlamento ng Europa. Ang karapatan ay maaaring masuri pabalik sa Batas ng Batas para sa Pederal na Republika ng Alemanya, ang Bill of Rights 1689, ang Petisyon ng Kanan (1628), at Magna Carta (1215).
Ang mga tao ay dapat magbigay ng pag-asa sa mga pinuno at humingi ng katuparan. Itinatag bilang isang karapatang hindi parusahan kahit na petitioning ang monarch, ito ay binibilang bilang isa sa mga pangunahing mga karapatang pantao (Artikulo 16 ng Saligang-Batas, Artikulo 30 ng Lumang Konstitusyon). Ang kalayaan sa pagsasalita at paglalathala, nawala ang kahalagahan sa pagpapaunlad ng pulitika ng parlyamentaryo. Ang mga petisyon sa National Assembly ay isusumite sa pamamagitan ng mga mambabatas at petisyon para sa iba pang mga pampublikong tanggapan ay dapat isumite sa pamamagitan ng sulat sa mga karampatang awtoridad. Ang mga detalye ay batay sa batas ng petisyon (1947). Ang mga organisasyon na nakatanggap ng mga petisyon ay hindi kinakailangang ipagpalagay ang obligasyon na tumugon o hawakan ang mga ito ayon sa ninanais.
→ Mga kaugnay na item Mga karapatan ng senioridad