Seki walang pinto

english Seki no door
Kanta pangalan ng Tokonodesu clan. Totoong pangalan na "Shitoh Seikai Doo (Coward Koike's Cranes)". Takarada Hisashi lyrics, Nishi Kishizawa, Saio, ang unang henerasyon na Tooru Tobaya (mayor ng Shibayashi) na binubuo. Unang pagganap noong 1784. Isang awit na nagpapagamot sa pag-ibig sa pagitan ng Ono Komachi at Ryoke (Yoshimine) Souda sa entablado sa Osaka.
→ Kaugnay na mga item Hayatsu Forest