bokabularyo

english vocabulary

buod

  • isang kaalaman sa wika ng gumagamit ng mga salita
  • ang sistema ng mga diskarte o mga simbolo na nagsisilbi bilang isang paraan ng pagpapahayag (tulad ng sa sining o sining)
    • ipinakilala niya ang isang malawak na bokabularyo ng mga diskarte
  • isang listahan ng mga salitang ginamit sa ilang negosyo

Pangkalahatang-ideya

Ang isang bokabularyo ay isang hanay ng pamilyar na mga salita sa loob ng wika ng isang tao. Ang isang bokabularyo, kadalasang binuo ng edad, ay nagsisilbi bilang isang kapaki-pakinabang at pangunahing kasangkapan para sa komunikasyon at pagkuha ng kaalaman. Ang pagkuha ng malawak na bokabularyo ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa pag-aaral ng pangalawang wika.
Generic na pangalan ng mga salita na lumilitaw sa isang wika ng isang tiyak na hanay (ibig sabihin, isang indibidwal o isang solong lengguwahe). Ang larangan ng lingguwistika na sistematikong naglalarawan at pag-aaral na ito ay tinatawag na leksiko na teorya. Kabilang sa mga bokabularyo, ang pangunahing bokabularyo na itinuturing na kinakailangan para sa pangkalahatang normal na buhay panlipunan ay tinatawag na pangunahing bokabularyo, at ang bilang ay nakatakda sa 1500 hanggang 3000 na salita. Bilang karagdagan, kung ano ang pinipili ng isang tiyak na bokabularyo sa ilalim ng isang tiyak na sistema ay tinatawag na pangunahing bokabularyo, halimbawa, Basic Ingles sa pamamagitan ng IA Richards at Ogden ay 850 salita.
→ Mga kaugnay na item Comparative linguistics