Sheikh Ahmed Abdul Jabbar

english Sheikh Ahmed Abdul Jabbar


1919-
Saudi Arabian diplomat.
Dating, Saudi Ambassador sa Japan.
Noong 1955 siya ay naging Deputy Secretary-General ng Gabinete, at pagkatapos ay ambasador sa Saudi Arabia.