Isang konsyerto

english A concert
Sa panahon ng Kamakura / Edo, ang pamagat ng trabaho na inilagay sa courtroom. Inatasan ni Ginoong Yoritomo ang punong - guro ng 10 katao (Kujo) bilang isang pagganap upang sugpuin ang pagdadalubhasa ng Shirakawadein pagkaraan ng 1185 taon at nakakalap ng mga pangyayari sa pulitika, ngunit hindi ito epektibo. Noong 1686, binago ng Edo shogunate ang mga matatanda at ang gilid (Soba), tinipon ang punong-guro at binigyan ang mga pangyayari sa kurtina ng umaga bilang isang katulong ng Emperador.