bilangguan

english jail

buod

  • isang institusyong pagwawasto na ginamit upang mahadlangan ang mga taong nasa legal na pag-iingat ng gobyerno (alinman sa mga inakusahan na naghihintay ng pagsubok o mga nahatulan na naghahatid ng pangungusap)
  • isang pagwawasto ng institusyon kung saan ang mga tao ay nakakulong habang nasa pagsubok o para sa kaparusahan
  • isang sitwasyon tulad ng bilangguan; isang lugar ng tila pagkulong

Pangkalahatang-ideya

Ang isang bilangguan , na kilala rin bilang isang pagwawasto ng pasilidad , bilangguan , gaol (pinetsahan, British English), penitentiary (American English), detensyon center (American English), o remand center ay isang pasilidad kung saan ang mga bilanggo ay sapilitang nakakulong at tinanggihan ang iba't ibang kalayaan sa ilalim ng awtoridad ng estado. Ang mga bilangguan ay karaniwang ginagamit sa loob ng sistema ng hustisya sa kriminal: ang mga taong may kasong krimen ay maaaring ipabilanggo hanggang dalhin sila sa pagsubok; ang mga nagsusumamo o napatunayang may kasalanan ng mga krimen sa pagsubok ay maaaring sentensiyahan sa isang tinukoy na panahon ng pagkabilanggo.
Maaari ring gamitin ang mga bilangguan bilang isang kasangkapan ng pampulitikang panunupil ng mga awtoritaryan na rehimen. Ang kanilang pinaghihinalaang mga kalaban ay maaaring ipabilanggo para sa mga krimeng pampulitika, madalas na walang pagsubok o iba pang legal na angkop na proseso; ang paggamit na ito ay ilegal sa ilalim ng karamihan sa mga porma ng pandaigdigang batas na namamahala sa patas na pangangasiwa ng hustisya Sa mga panahon ng digmaan, ang mga bilanggo ng digmaan o detenido ay maaaring mahuli sa mga bilangguan ng militar o bilanggo ng mga kampong digmaan, at ang mga malalaking grupo ng mga sibilyan ay maaaring ipabilanggo sa mga kampong intern.
Sa Amerikanong Ingles, ang bilangguan at bilangguan ay karaniwang itinuturing na may hiwalay na mga kahulugan. Ang term na bilangguan o bilangguan ay may gawi na naglalarawan sa mga institusyong nagpapawalang-bisa ng mga tao sa mas matagal na panahon, gaya ng maraming taon, at pinamamahalaan ng mga pamahalaan ng estado o pederal. Ang terminong bilangguan ay may gawi na naglalarawan ng mga institusyon para sa pagtatakda ng mga tao para sa mas maikling mga panahon (hal. Para sa mas maikling mga pangungusap o pagpigil sa pre-trial) at karaniwan ay pinatatakbo ng mga lokal na pamahalaan. Sa labas ng North America, ang bilangguan at bilangguan ay may parehong kahulugan.
Kabilang sa mga karaniwang salitang termino para sa isang bilangguan: "ang pokey", "slammer", "clink", "joint", "calaboose", "hoosegow" at "big house". Kabilang sa mga termino para sa pagkabilanggo ang: "sa likod ng mga bar," sa pagpapakilos "at" sa ilog "(isang posibleng pagtukoy sa Sing Sing).
Isang lugar ng detensyon para sa mga kriminal na defendants, detenido na pinigil ng sulat ng atensyon at yaong natanggap ang sentensiya ng parusang kamatayan, bilang isang uri ng institusyong penal (dating pangalan na bilangguan ). Sa kasalukuyan mayroong pitong lugar sa Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Kobe, Hiroshima at Fukuoka, at mayroon ding iba pang mga sangay ng pagpigil.
→ Mga Kaugnay na Paksa ng bilangguan | pagpigil | kapalit na bilangguan | Yoko Nagata
Isang lugar upang pigilan ang isang tao na nasentensiyahan sa kalayaan. Isang uri ng institusyong penal. Ito ay nakikilala mula sa mga bahay ng detensyon na nagtataglay ng mga bilanggo. Ang dating Batas ng Bilangguan (binago bilang "Batas sa Pagpigil sa mga Defendants ng Kriminal sa mga Institusyon ng Parusa, atbp., Alinsunod sa pagpapatupad ng Batas ng Paggamot ng 2005", at nasa ilalim ng hurisdiksiyon ng Ministro ng Hustisya. Ang administratibong maginhawang katawagan na ginagamit upang maiwasan ang pangalan ng bilangguan. → juvenile prison
→ Mga kaugnay na item Bilangguan
Mga Tuntunin ng pagsangguni sa detention facility para sa mga detenido na ay sentenced sa bilangguan pangungusap (pagkabilanggo, pagkukulong / pagkabilanggo, pagpigil), kriminal defendants, suspects, at mga tao na natanggap ang pangungusap ng parusang kamatayan sa ilalim ng bilangguan Batas (1908). Ayon sa < Batas sa paggamot ng inmate > na pinagtibay noong 2005, ang batas ng bilangguan ay nabago nang husto, ang pagtatalaga ng bilangguan ay inabandunang din, at binago ito sa <Pasal pasilidad. Ang mga bilangguan sa ilalim ng lumang batas ay inuri sa apat na uri: pangangasiwa ng pagkabilanggo, mga bilanggo na detensyon sa bilangguan, mga lugar ng detensyon, at mga bahay ng detensyon na naghihintay ng mga kriminal na sinakdal at mga bilanggo sa kamatayan. Gayundin, ang bilangguan bilang isang tanggapan ng administrasyon ay nahahati sa mga bilangguan , mga kulungan ng kabataan , at mga sentro ng pagpigil . → kapalit ng bilangguan
→ Mga kaugnay na item Pagsamahin