Katanyagan

english Popularity

buod

  • ang kalidad ng pagiging malawak na admired o tinanggap o hinahangad matapos
    • ang kanyang kagandahan sa lalong madaling panahon ay naging kanyang pagmamahal at kasikatan
    • ang unibersal na katanyagan ng mga Amerikanong pelikula
Shiga ken (Oumi) Pangalan ng bansa ng Otsu city. Isinulat ko rin ang Seta · Fuda · Geni. Ito ay tumutukoy sa lugar sa paligid ng Seta River exit sa pinakatimog na dulo ng Lake Biwa. Noong sinaunang mga panahon bilang pangunahing sentro ng transportasyon, ang sinaunang lugar ay ang lokasyon ng Omi Kokufu, Suta Station. Lumilitaw ang Seta bridge bilang isang larangan ng digmaan sa panahon ng kaguluhan ng ilog , at pagkatapos na ito ay naging isang yugto ng labanan dahil sa pagtatalo ng Genpei at kaguluhan ni Teru Kyun. Kalaunan ay kilala para sa pangalan ng Seta Tang Bridge (Tohoshigashi). Sa sinaunang mga panahon Fuzuso, si Mr. Moriya (Mikuriya) ay naitayo, at mula sa Mikuri, ang mga isda at mga alak ng bigas ay iniambag sa korte. Sa Middle Ages malapit sa Seta Bridge ay tinatawag na Hashimoto, at isang sakripisyo na nagtrabaho bilang isang kontribyutor ay tinawag na Hashimoto Godon (Kunon). Ito ay isang mahalagang punto ng kasalukuyang transportasyon na Kinakailangan ng Tokaido Main Line, National Highway No. 1 at Meishin Expressway bridge, at ang Omi Ichinomiya Building Department (Takebe) Shrine ay nasa silangan ng Seta River. → Awazu Hashimoto Mikoshi