landing

english landing

buod

  • ang pagkilos ng pagdating sa lupa pagkatapos ng isang paglalayag
  • ang pagkilos na bumababa sa lupa (o iba pang ibabaw)
    • ang eroplano ay gumawa ng isang maayos na landing
    • ang kanyang landing sa kanyang mga paa ay catlike
  • istraktura na nagbibigay ng isang lugar kung saan ang mga bangka ay maaaring mapunta ang mga tao o mga kalakal
  • isang intermediate platform sa isang hagdanan
Ang isang bahagi na pipi sa gitna ng hagdan. Baguhin ang direksyon ng mga hagdan, itakda para sa paglisan / pahinga at iba pa. Ayon sa Building Standard Law , ang pinakamaliit na dimensyon ng lugar ng sayaw (ang lapad ng hakbang sa hagdanan ay 1.2 m) at iba pa ay tinutukoy sa pagsasaalang-alang ng kaligtasan.
→ Mga kaugnay na item Hagdan