kayamanan

english treasure trove

buod

  • anumang koleksyon ng mga mahahalagang bagay na natuklasan
    • ang kanyang aklat ay isang kayamanan ng mga bagong ideya
    • Ang attic ng ina ay isang kayamanan ng kayamanan nang kami ay naghahanap ng mga antak
  • kayamanan ng hindi kilalang pagmamay-ari natagpuang nakatago (kadalasan sa lupa)
Ang mga bagay na hindi madaling makilala bilang pag-aari sa lupa at iba pang mga bagay at may-ari. Sa kaso ng paghahanap ng mga reserba, sa prinsipyo, sa pamamagitan ng parehong pamamaraan bilang nawala item , sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng publication ang discoverer ay maaaring makakuha ng pagmamay-ari kung ang may-ari ay hindi kilala. Gayunpaman, kapag natuklasan mo mula sa iba pang mga tao ng lupa atbp, ang may-ari at ang pagkatuklas split sa kalahati (Civil Code Artikulo 241). Sa kaso ng isang asset ng kultura , ang pagmamay-ari ng ari-arian ay iniuugnay sa pambansang pananalapi sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan ayon sa Batas sa Proteksyon sa Ari-arian , at ang may-ari ng tagahanap at ang lupa ay binabayaran ng isang kabayarang katumbas ng presyo na iyon.