paaralan

english school

buod

 • isang gusali kung saan tinatanggap ng mga kabataan ang edukasyon
  • ang paaralan ay itinayo noong 1932
  • lumakad siya sa paaralan tuwing umaga
 • ang proseso ng pagiging pormal na edukado sa isang paaralan
  • ano ang gagawin mo kapag natapos mo na ang paaralan?
 • isang malaking pangkat ng isda
  • isang paaralan ng maliliit na kumikinang na isda ang lumulubog
 • isang katawan ng mga creative artist o manunulat o mga palaisip na nakaugnay sa isang katulad na istilo o sa pamamagitan ng katulad na mga guro
  • ang paaralan ng Venetian ng pagpipinta
 • isang institusyong pang-edukasyon
  • ang paaralan ay itinatag noong 1900
 • isang guro at estudyante ng institusyong pang-edukasyon
  • ipinaaalam ng paaralan ang mga magulang
  • ang buong paaralan ay lumabas para sa laro
 • ang panahon ng pagtuturo sa isang paaralan; ang tagal ng panahon kapag ang paaralan ay nasa sesyon
  • manatili pagkatapos ng paaralan
  • hindi niya napalampas ang isang araw ng paaralan
  • nang tapos na ang araw ng pag-aaral ay maglakad kaming magkasama

Pangkalahatang-ideya

Ang isang paaralan ay isang institusyong idinisenyo upang magbigay ng mga puwang sa pag-aaral at mga kapaligiran sa pag-aaral para sa pagtuturo ng mga estudyante (o "mga mag-aaral") sa ilalim ng direksyon ng mga guro. Karamihan sa mga bansa ay may mga sistema ng pormal na edukasyon, na karaniwang sapilitan. Sa mga sistemang ito, ang mga estudyante ay sumusulong sa pamamagitan ng isang serye ng mga paaralan. Ang mga pangalan para sa mga paaralan ay nag-iiba ayon sa bansa (tinalakay sa Regional seksyon sa ibaba) ngunit sa pangkalahatan ay kinabibilangan ng primaryang paaralan para sa mga bata at sekundaryong paaralan para sa mga tinedyer na nakakumpleto pangunahing edukasyon. Isang institusyon kung saan itinuturo ang mas mataas na edukasyon, ay karaniwang tinatawag na isang kolehiyo o unibersidad sa unibersidad.
Bilang karagdagan sa mga pangunahing paaralan na ito, ang mga estudyante sa isang bansa ay maaaring dumalo rin sa mga paaralan bago at pagkatapos ng pangunahin at pangalawang edukasyon. Ang Kindergarten o pre-school ay nagbibigay ng ilang pag-aaral sa mga napakabatang bata (karaniwang edad 3-5). Ang unibersidad, bokasyonal na bokasyonal, kolehiyo o seminaryo ay maaaring makuha pagkatapos ng sekundaryong paaralan. Ang isang paaralan ay maaaring italaga sa isang partikular na larangan, tulad ng isang paaralan ng ekonomiya o isang paaralan ng sayaw. Ang mga alternatibong paaralan ay maaaring magbigay ng walang kundisyon na kurikulum at pamamaraan.
Mayroon ding mga paaralang di-pampamahalaan, na tinatawag na mga pribadong paaralan. Ang mga pribadong paaralan ay maaaring kailanganin kapag ang pamahalaan ay hindi nagbibigay ng sapat, o espesyal na edukasyon. Ang iba pang mga pribadong paaralan ay maaaring maging relihiyoso, tulad ng mga paaralan ng Kristiyano, madrasa, hawzas (mga paaralan ng Shi'a), yeshivas (Jewish na paaralan), at iba pa; o mga paaralan na may mas mataas na pamantayan ng edukasyon o nagsisikap na pagyamanin ang iba pang mga personal na tagumpay. Kabilang sa mga paaralan para sa mga matatanda ang mga institusyon ng pagsasanay sa korporasyon, edukasyon sa militar at pagsasanay at mga paaralan sa negosyo.
Sa pag-aaral sa bahay at mga online na paaralan, ang pagtuturo at pag-aaral ay magaganap sa labas ng isang tradisyunal na gusali ng paaralan. Ang mga paaralan ay karaniwang nakaayos sa iba't ibang mga modelo ng organisasyon, kabilang ang mga kagawaran, maliliit na komunidad sa pag-aaral, mga akademya, pinagsama-samang, at mga paaralan-sa loob ng isang paaralan.
Isang pasilidad na sistematikong tinuturuan ang mga mag-aaral, estudyante, at estudyante para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Kahit na mayroong umiiral na sistema ng double-track na nagpapasiya sa pagitan ng mga piling tao at ng masa, magkakasama ito sa ika-20 siglo ( pinag-isang kilusang paaralan ). Kabilang sa tatlong yugto ng elementarya, pangalawang, at mas mataas na edukasyon, sa mga bansa na binuo ay sapilitan na sistema hanggang sa pangalawang edukasyon sa unang termino. Sa Japan, ang batas sa edukasyon sa edukasyon ng postwar ay nagbabago sa isang solong linya ng 6.3 na sistema , ang sapilitang pag-aaral ay umaabot sa siyam na taon. Ang batas ay nag-uutos sa primaryang paaralan , junior high school , high school , unibersidad , teknikal na kolehiyo , bulag paaralan , bingi (waks) paaralan , pagtatanggol paaralan , kindergarten at iba pang bokasyonal na paaralan at iba't ibang mga paaralan . Depende sa installer, may isa pang pambansa, pampubliko at pribado.
→ Mga Kaugnay na Paksa ng edukasyon | guro | Pangunahing Edukasyon | Deschooling