siglo

english century

buod

  • sampung 10s
  • isang panahon ng 100 taon

Pangkalahatang-ideya

Isang siglo (mula sa Latin centum , na nangangahulugang isang daang pinaikling c. ) Ay isang panahon ng 100 taon. Ang mga siglo ay numerong karaniwan sa Ingles at maraming iba pang mga wika.
Ang isang sentenaryo ay isang daang anibersaryo, o pagdiriwang nito, kadalasan ang pag-alaala sa isang pangyayari na naganap isang daang taon na ang nakararaan.
Ang isang yunit na nagbibilang sa taon ng kalendaryong Kristiyano , ang pag-uuri ng edad bawat 100 taon. Panahon ng Kristiyano 1 - 100 taon bilang isang siglo, 1801 - 1900 bilang ika-19 na siglo, bago 300 taon - 201 taon na ang nakakaraan bilang 3 rd siglo.