Tricolored song

english Tricolored song
Kanta ng 6 na format ng parirala ng 5 · 7 · 7 · 5 · 7 · 7. Ito ay isang form na umuulit ng isang kanta . Marami sa mga nasa itaas na edad, nakikita ito sa Koraku kanta , " Millionaire " ay mayroon ding higit sa 60 mga ulo, ngunit nawala halos sa panahon ng Heian, " Kokin Waka kanta " " Seiki Wakaku " atbp ay ilang mga ulo lamang. Ang ibig sabihin ng <Pagbukas> ay baguhin ang parirala sa ulo, sinabi na nangangahulugan ito ng mga tula na nauulit ang tatlong parirala ng 5 · 7 · 7.
→ Mga kaugnay na item Daisenzaka Kamioro | Kisurazen Ichibe | Tanka | naayos na form | awit | Waka