Isang prefecture one-line principle

english One prefecture one-line principle
Sa panahon ng Meiji, ang pagtatatag ng mga bangko ay medyo madali, at ang mga maliliit na bangko sa iba't ibang lugar ay humihila. Samakatuwid, sa pinansiyal na krisis ng 1927, ang mga awtoridad ng administrasyon ay nagtataguyod ng mahihirap na maliit na kasunduan sa bangko at koalisyong yunit ng prefectural bank. Sa karagdagan 1936, ang pagpapatupad ng mga bono ng gubyerno ay pantunaw at ipinahayag at ang Ordinansa sa pagpapaunlad ng negosyo sa pananalapi ng 1942 isang prinsipyo ng prinsipyo ng Prefecture sa pamamagitan ng Ministro ng Pananalapi Baba [EI] One na may layuning itaas ang mga pondo sa pagpapalawak ng produksyon ng kapasidad, ang pundasyon upang pilitin ang bangko Pinagsamang Pagkumpleto, sa 1945 halos isang prefecture linya ay halos natanto. Ang ilang mga panrehiyong bangko ay itinatag pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ngunit hindi mainstream, ngunit ang sistemang ito ay pinanatili hanggang ang balanseng mutual na bangko ay lumipat sa mga ordinaryong bangko noong 1989 at ipinanganak ang pangalawang pampook na bangko.
→ Mga Kaugnay na Item Aomori Bank [namamahagi] | Akita Bank [Corporation] | Awa Bank Ltd. [stock] | Iyo Bank Ltd. [Stock] | Iwate Bank Ltd. [ Oshita Bank ] [Mga Stock] | Kagoshima Bank [Stock] | Kiyo Bank Ltd. | Gunma Bank [Stock] | Shiga Bank [Stock] | Shikoku Bank [Stock] | Shichi-Bank Bank Ltd. [Stock] | Ang Bangko ng Yokohama [stock] | Juroku Bank [Stock] | Joyo Bank Ltd. [Stock] | Suruga Bank [Ltd.] | Daishi Bank [stock] | Chiba Bank [stock] | Tokai Bank [stock] | Toho Bank [stock] | Nanto Bank [stock] | Hachijuni Bank [stock] | Higo Bank [stock] | daan at sampung apat na bangko [stock] | Fukuiginko [stock] | Fukuoka [stock] | Hokuriku bank [stock] | hokkoku bank [stock] | Yamagata bank [stock] | Yamaguchi bank [stock] | bangko ng Yokohama [stock]