Tomohiko Totori

english Tomohiko Totori

Isang mid-Edo na mang-aawit at pambansang iskolar. Ang kanyang apelyido ay Ino, ngunit pinangalanan niya si Totori pagkatapos ng kanyang kuwarta (Sawara, Katori-gun, Shimotsukuni). Ang pangalan ay Keira. Karaniwang kilala bilang Mozaemon. Iba pang mga isyu tulad ng asul at asul. Ipinakilala kay Kamo Shingo sa kanyang 30s at nagtagumpay sa Shingo. Kasama sa koleksyon ang "Toritori Uohiko Family Collection" (Shimizu Hamomi). Kahit na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng natatanging mga istilo ng pag-awit, tulad ng mga mahahabang kanta na malayang gumagamit ng mga lumang talata at musika ng kabayo-kabayo, sila ay interesado at may talento sa pag-aaral ng matandang bokabularyo. Sinulat niya ang "Shujo". Magaling siyang magpinta at magaling sa mga plum at strawberry.
Yukizuna Sasaki