Pampublikong eksibisyon(Tei exhibition, Exhibition)

english Public exhibition
Ang eksibisyong Art na inisponsor ng gobyerno laban sa eksibisyon ay nag-organisa ng bawat art organization. Noong 1907 itinatag ng gobyerno ang komite sa pagrepaso sa sining sa Ministri ng Edukasyon bilang patakaran sa pag-promote ng sining at unang gaganapin ang Ministry of Education Art Exhibition (Bunkyo). Bilang resulta ng paghaharap sa pagitan ng luma at bagong paaralan, ang Japan Art Institute ay muling nabuhay mula sa mga painting ng Hapon , ang dalawang lipunan ay nahiwalay sa mga pelikula, ang art judging committee ay inalis noong 1919. Isang art exhibition ay bagong itinatag ng mga probisyon ng Imperial Art Institute, at ito ay tinatawag na Tei exhibition. Naging sanhi din ito ng tendensya ng Tei exhibition type mannerism sa loob ng mahabang panahon, ang isang mapanganib na epekto tulad ng pagbaha ng mga hindi nagbebenta na nagbebenta (Han), muling naorganisa noong 1937, itinatag ang Imperial Art Institute, na inorganisa ng Ministri ng Edukasyon, at mga artista Sa larangan naging posible (bagong eksibisyon ng artikulo). Pagkatapos ng digmaan ay pinalitan ng pangalan ito bilang Japan Art Exhibition ( Nissan ) noong 1946 at nagsimula itong muli, ngunit imposibleng magkaroon ng eksibisyon na itinatag ng pamahalaan para sa pagtanggal ng badyet noong 1949, pagkatapos ay inorganisa ng mga boluntaryong miyembro ng Japan Art Institute and Art Institute Ito ay nagpasya na ito ay gaganapin nang sama-sama sa Nichinashi Olympic Committee. Mula 1958, iniwan niya ang mga kamay ng Art Institute at pinapatakbo ng Japan Exhibition.
関 連 項目 Asakura Fumio | Ishikawa Mitsuaki | Ono Takeaka | Kusubabe Yayo | Miyake Katsumi | Wada Eisaku