demokrasya

english democracy

buod

  • ang doktrina na ang numerical na mayorya ng isang organisadong grupo ay maaaring gumawa ng mga desisyon na may bisa sa buong grupo
  • ang oryentasyong pangpulitika ng mga pumapabor sa pamahalaan ng mga tao o ng kanilang mga inihalal na kinatawan
  • isang sistemang pampulitika kung saan ang kataas-taasang kapangyarihan ay namamalagi sa isang katawan ng mga mamamayan na maaaring pumili ng mga tao upang kumatawan sa kanila
Ang pag-iisip na itinataguyod ni Yoshino Shuzo noong Panahon ng Taisho. Hindi maintindihan ang demokrasya bilang demokrasya ng soberanya ng mamamayan (ng mamamayan, ng mamamayan), nauunawaan ang operasyon ng soberanya bilang demokrasya, na popular (para sa mga tao), kongkretong layunin ng pagtatatag ng sistema ng gabinete ng partido at ng pangkalahatang batas ng halalan na may paggalang . Pagtuturo teorya ng Taisho demokrasya .
→ Tingnan din ang Ikuo Oyama | terauchi masatake Cabinet | Ang unibersal na kilusang paghalili | demokrasya | Reimeikai