Autonomous

english Autonomous
Kanta mang-aawit at makata sa dulo ng Heian at maagang Kamakura. Ang biyenan ni Kiyoshi 輔 sa pamangkin ni Fujiwara no Akisuke. Kiyosuke at itinatag ang Rokomon songwriter. Ang anim na daang Chen Shi (Chen Shi Chen) "na pinagtatalunan sa pamamagitan ng pagpuna sa lyrics ng" Fujiwara Shunzen's " Six hundred songs " ay sikat. Mayroong maraming mga sulatin ng mga tala tulad ng "koleksyon ng Kokin" at " manggas ". " Libu-libong Japanese Writers Collection " 39 iba pang mga leeg entry sa iba pang mga koleksyon ng emperador.
→ Tingnan din ang versification | Jakuren