mga kabataan

english Young people

Pangkalahatang-ideya

Ang Wakadoshiyori ( 若年寄 ) , o "Junior Elders", ay mga mataas na opisyal ng pamahalaan sa Edo panahon ng Japan sa ilalim ng Tokugawa shogunate (1603-1867). Ang posisyon ay itinatag sa paligid ng 1633, ngunit ang mga appointment ay hindi regular hanggang 1662. Ang apat hanggang anim na wakadoshiyori ay subordinates sa rōjū sa katayuan, ngunit sila ay niraranggo sa itaas ng jisha-bugyō . Ang nagsilbi para sa isang buwan sa isang pagkakataon sa isang paikot na batayan at pinili mula sa ranggo ng fudai daimyo . May mga panahon kung kailan ang bilang ng wakadoshiyori ay tumaas sa 6 o 7 sa isang pagkakataon.
Ang wakadoshiyori ay inatasan sa pangangasiwa sa mga direktang vassal ng shōgun , katulad ng hatamoto at gokenin gamit ang mga ulat na ibinigay ng metsuke . Bukod pa rito, pinangangasiwaan din nila ang mga gawain ng mga artisano at mga manggagamot, organisado at pinangangasiwaang mga proyektong pampublikong gawa at binago ang mga personal na guards ng shōgun . Sa kaganapan ng digmaan, ang wakadoshiyori ay theoretically na humantong sa hatamoto sa labanan ..
Ang pamagat ng trabaho ng Edo Shogunate. Sa pangalawang post sa mga may edad na, siya ay namamahala sa utos ng mga aklat ng kawayan at mga panginoon maliban sa lumang hurisdiksyon. Noong 1632, nang namatay si Otsuji Hidetada, may anim na mga aplikante (anim na tao) kabilang si Matsudaira Nobusu, na namumuno sa bannerman sa paligid ng Shikun's Hikari, at Tomoki Doi, na nagsilbi bilang isang matandang lalaki bilang kinatawan ng Hidetada. Ang dating ay tinatawag na "batang edad" (ang batang edad na pangkat), ngunit noong 1633 nagpasya si Iemitsu na pahalagahan nang kaunti sa maliit na konsultasyon ng anim na tao. Ito ay pinawalang-bisa noong 1649 kapag nagmula ito, ang trabaho ay natipon sa lumang, ngunit muling nabuhay noong 1662 at umabot sa dulo ng panahon ng Tokugawa. Ang kapasidad ng 3 hanggang 5 na tao ay pumasok sa Daimyo ng Minor Chain Chain.
→ Tingnan din ang Edo shogunate | oniwaban | Navy magistrate | Nag-multiply si Kaibo | makasariling paraan | Kansei OmoOsamu Shoka staff | Gujo riot | warship magistrate | paa pahina | Konando | patronized room | tapat na bumbero | falconer | Okitomo Tanuma | Tsuchiura Clan | Astronomiya | Metsuke | Gobernador ng Army | Magistrate ng Army