komisyonado

english commissioner

buod

  • isang tagapangasiwa ng pamahalaan
  • isang miyembro ng isang komisyon

Pangkalahatang-ideya

Ang isang komisyonado ay, sa prinsipyo, isang miyembro ng isang komisyon o isang indibidwal na binigyan ng isang komisyon (opisyal na singil o awtoridad na gumawa ng isang bagay).
Sa pagsasagawa, ang pamagat ng komisyoner ay nagbago upang isama ang iba't ibang mga senior na opisyal, na madalas na nakaupo sa isang tiyak na komisyon. Sa partikular, ang komisyoner ay madalas na tumutukoy sa mga senior police o opisyal ng gobyerno. Ang isang Mataas na Komisyoner ay katumbas ng isang ambasador, na orihinal na sa pagitan ng United Kingdom at ng mga Dominion at ngayon ay sa pagitan ng lahat ng mga estado ng Komonwelt, kung ang mga Komonwelt ng mga bansa, mga republika, o mga bansa na may monarka maliban sa mga lupain. Ang pamagat ay minsan ay ibinibigay sa mga nakatataas na opisyal sa pribadong sektor; halimbawa, maraming mga liga sa sports sa North American.
Mayroong ilang mga pagkalito sa pagitan ng mga komisyoner at mga komisar, sapagkat ang ibang mga wikang European ay gumagamit ng parehong salita para sa kapwa. Kaya ang mga pamagat tulad ng commissaire sa Pranses, Kommissar sa Aleman at comisario sa Espanyol ay maaaring nangangahulugang alinman sa komisyoner o commissary sa Ingles, depende sa konteksto.
Ito ay tumutukoy sa pinakamataas na awtoridad na nangangasiwa sa mga organisasyon tulad ng propesyonal na baseball at propesyonal na boxing, at may awtoridad na gumawa ng mga direktiba, arbitrage, at iba pa laban sa mga di-pagkakasundo at katulad ng nasa loob ng organisasyon. Sa MLB, simula nang magsimula, ang salungatan sa pagitan ng American League at ng Pambansang Liga ay tumagal nang maraming taon. Upang malutas ang mga naturang salungatan at higit pa upang mapanatili ang pantay na relasyon sa pagitan ng dalawang liga, ang National Commission ay unang isinilang noong 1903. Bukod pa rito, nang ang isang malalang insidente (itim na kaso ng itim) ay naganap sa 1919 World Series at ang credit ng mayor na liga pababa nang husto, ang Hukuman ng Pederal na Hukuman na si Kenneth · M. Landis [1866-1944] ang naging unang commissioner, Inalis namin ang mga manlalaro at na-save ang krisis ng pangunahing liga. Sa Major League, ang may-ari ng bawat koponan ay nagtatalaga ng isang commissioner. Ang sistemang komisyoner na ito ay ipinakilala sa larangan ng propesyonal na baseball ng Japan noong 1951, at ang dating pinuno ng pangkalahatang tagausig na si Satoru Fukui ay nanunungkulan bilang unang commissioner. Sa propesyonal na baseball organization ng Japan, mayroong isang propesyonal na komite ng executive ng baseball na binubuo ng mga presidente ng CE at Pa League at mga opisyal ng kinatawan ng buong koponan, at ang komite ng ehekutibong ito ay nagtatalaga ng isang commissioner. Ang termino ng katungkulan ng komisyoner ay tatlong taon, at ang muling paghirang ay hindi nahahadlangan. Sa Japan rin, bilang isang kataas-taasang awtoridad ng propesyonal na baseball organization, ang komisyonado ay nakikitungo sa iba't ibang mga problema tulad ng mga problema sa pagkuha ng mga atleta at mga nakapirming insidente.