Legal na seksyon

english Legal section
Mga sikat na kanta sa gitna ng panahon ng Meiji. Ang "Kyushu ring" ng Shimaku (Shinkaku) na naging tanyag mula sa katapusan ng panahon ng Tokugawa ay nabago. Tulad ng lyrics na may salitang "Hokai", lumabas ang pangalan na ito. Maraming lumulutang na kumanta na kumanta sa kantang ito habang pinapanatili ang podium ng buwan ay lumitaw din sa panahong iyon.