Responsibilidad

english Responsibility

buod

 • ang pwersang panlipunan na nagbubuklod sa iyo sa mga kurso ng aksyon na hinihingi ng puwersang iyon
  • kailangan nating maituro ang isang tungkulin sa ating mga anak
  • ang bawat karapatan ay nagpapahiwatig ng responsibilidad; bawat pagkakataon, isang obligasyon; bawat pag-aari, isang tungkulin- John D.Rockefeller Jr
 • isang uri ng pagiging mapagkakatiwalaan; ang katangian ng pagiging responsable sa isang tao para sa isang bagay o pagiging responsable para sa pag-uugali ng isa
  • siya ay may isang posisyon ng mahusay na responsibilidad
 • ang tamang lugar o lawak ng iyong mga gawain
  • ito ay kanyang lalawigan upang pangalagaan ang kanyang sarili

Pangkalahatang-ideya

Sanity (mula sa Latin: sānitās ) ay tumutukoy sa katinuan, pagkamaykatwiran at kalusugan ng isip ng tao, na salungat sa pagkasira ng ulo. Ang isang tao ay matino kung siya ay makatuwiran. Sa modernong lipunan, ang termino ay naging eksaktong magkasingkahulugan sa compos mentis (Latin: compos , pagkakaroon ng karunungan, at Latin: mentis , pag-iisip), sa kaibahan sa mga hindi compos mentis , o insane, na nangangahulugang gusot na budhi. Ang isang matalinong isip sa ngayon ay itinuturing na malusog mula sa analytical nito - isang beses na tinatawag na nakapangangatwiran - at emosyonal na aspeto. Karagdagan pa, ayon kay Chesterton, ang katinuan ay nagsasangkot sa pagiging ganap, samantalang ang pagkasira ay nagpapahiwatig ng makitid at pagkasira.
Kakayahang kinakailangan upang tanggapin ang responsibilidad para sa pagkilos. Sa ilalim ng Sibil na Kodigo, ito ay binibigyang-kahulugan bilang katalinuhan na sapat upang makilala ang responsibilidad ng mga kilos, na hindi lamang sa moral na masamang ngunit din ng katalinuhan upang malaman na ang pananagutan ng pinsala ay magaganap. Ito ay sinabi na ito ay medyo mas mataas kaysa sa kakayahan ng intensyon , at ang mga menor de edad ay may pananagutan sa paligid ng 12 taong gulang. Ang isang menor de edad o isang taong walang kahulugan na kulang ito ay hindi mananagot para sa mga pinsala dahil sa tort . Sa ilalim ng Kodigo sa Parusa, sinabi na ito ay binigyang-kahulugan bilang isang kriminal na kakayahan sa mga pangunahin na panghukuman at karaniwang mga teorya, ito ay ang kakayahang magdiskrimina sa pagitan ng mabuti at masama at kumilos ayon sa diskriminasyon nito. Ang Kriminal na Batas ay hindi positibong nag-uugnay dito, at hindi parusahan ang mga gawa ng mga taong wala pang 14 taong gulang, hindi parusa para sa mga taong may mental retardation, sa mga pasahero na mas mababa sa sikolohikal na depresyon , upang mabawasan ang parusa, at iba pa. Kakayahang kumilos
→ Mga kaugnay na item Hindi direktang mga punong-guro