alipin

english slave

buod

  • isang tao na pag-aari ng isang tao
  • isang taong nagtatrabaho nang husto bilang isang alipin
  • isang tao na ganap na pinangungunahan ng ilang impluwensya o tao
    • isang alipin sa fashion
    • isang alipin sa kokaina
    • ang kanyang ina ay kanyang kasamang alipin

Pangkalahatang-ideya

Ang pang-aalipin ay anumang sistema kung saan ang mga alituntunin ng batas sa pag-aari ay inilalapat sa mga tao, na nagpapahintulot sa mga indibidwal na mag-aari, bumili at magbenta ng iba pang mga indibidwal, bilang isang de jure form ng ari-arian. Ang isang alipin ay hindi maaaring mag-withdraw unilaterally mula sa tulad ng isang arrangement at gumagana nang walang kabayarang. Ginagamit ngayon ng maraming iskolar ang termino na pang-aalipin sa pag-uusap na tumutukoy sa partikular na kahulugan ng legalized, de jure na pang- aalipin. Sa mas malawak na kahulugan, gayunpaman, ang salita ng pang-aalipin ay maaari ring sumangguni sa anumang sitwasyon kung saan ang isang indibidwal ay de facto na napilitang magtrabaho laban sa kanilang sariling kalooban. Ginagamit din ng mga iskolar ang mas maraming pangkaraniwang mga termino tulad ng walang trabaho o sapilitang paggawa upang tumukoy sa gayong mga sitwasyon. Gayunpaman, at lalo na sa ilalim ng pang-aalipin sa mas malawak na mga pandama ng salita, ang mga alipin ay maaaring magkaroon ng ilang mga karapatan at proteksyon alinsunod sa mga batas o kaugalian.
Nagsimula ang pang-aalipin bago ang nakasulat na kasaysayan, sa maraming kultura. Ang isang tao ay maaaring maging enslaved mula sa panahon ng kanilang kapanganakan, pagkuha, o pagbili.
Habang ang pang-aalipin ay kinikilala ng institusyon ng karamihan sa mga lipunan, pinalaya na ito ngayon sa lahat ng kinikilalang bansa, ang huling pagiging Mauritania noong 2007. Gayunpaman, mayroong isang tinatayang 45.8 milyong tao na napapailalim sa ilang anyo ng modernong pang-aalipin sa buong mundo. Ang pinaka-karaniwang anyo ng pangangalakal ng alipin ay karaniwang tinutukoy bilang trafficking ng tao. Sa iba pang mga lugar, ang pang-aalipin (o walang trabaho) ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng mga gawi tulad ng pagkaalipin sa utang, ang pinakamalawak na anyo ng pang-aalipin ngayon, pag-aalipusta, mga tagapaglingkod sa tahanan na pinananatili sa pagkabihag, ilang adoptions kung saan ang mga bata ay pinilit na magtrabaho bilang mga alipin, mga batang sundalo, at sapilitang pag-aasawa.
(1) Ang mga ito ay hindi kinikilala bilang mga tao, ay itinuturing na matipid, socially o legal ayon sa pagmamay-ari ng kanilang panginoon, at ginagamit para sa produksyon / paggawa bilang "mga kasangkapan sa pamumuhay". Ito ay malawak na nakikita sa sinaunang mga lipunan kabilang ang Greece · Rome. Ang pang-aalipin ay dahil sa mga bilanggo ng digmaan, presyo ng utang, pagnanakaw ng tao, parusa at iba pa. Sa medyebal na Europa, ang mga serfs ang pangunahing at ilang mga alipin, ngunit mula pa noong ika-15 na siglo, maraming mga Aprikano ang ginamit bilang mga alipin, lalo na sa Amerika at Caribbean, na naging isang seryosong makataong problema. Malawakang nakikita ang pamamahayag sa mundo ng Islam, lalo na mula pa noong ika-10 na siglo, ang mga mersenaryong ipinanganak sa alipin na tinatawag na Mamluk ay may mahalagang papel sa kasaysayan. → alipin pagpawi kilusan / Atlantic pangangalakal ng alipin (2) Sa bansang Hapon, ito ay tinatawag na gulang na sekswal na buhay, mga lumang guy (koko) sa lumang araw, babae (rule) sa naghaharing regulasyon, at ito ay itinuturing bilang isang mamamayang pamamagitan ng batas . Ayon sa paraan ng pagkakakilanlan, mayroon ding mga teorya na ang mga pangkalahatang magsasaka na mga mabuting tao ay dapat na inireseta bilang mga alipin sa kasaysayan ng mundo mula sa pananaw ng abala at kahirapan sa kanilang buhay. Sa Middle Ages karaniwang ito ay tinatawag na isang mas mababang tao , isang tagasunod ngunit sa unang bahagi ng modernong panahon sa pangkalahatan ay nawala.
→ Mga kaugnay na item Ancient production style | Lipunan ng pang-aalipin