apila

english appeal

buod

 • isang legal na pamamaraan kung saan ang appellant ay nagsasagawa ng isang mas mataas na hukuman para sa layunin ng pagkuha ng isang pagsusuri ng isang mas mababang desisyon ng korte at isang baligtad ng paghatol ng mas mababang hukuman o ang pagbibigay ng isang bagong pagsubok
  • ang kanilang apela ay tinanggihan sa superior court
 • kaakit-akit na interes o kasiya-siya o stimulates
  • Ang kanyang ngiti ay bahagi ng kanyang apela sa kanya
 • humiling ng isang kabuuan ng pera
  • isang apela upang taasan ang pera para sa mga gutom na bata
 • maalab o kagyat na kahilingan
  • isang hangarin upang itigil ang labanan
  • isang apela para sa tulong
  • isang apela sa publiko upang panatilihing kalmado

Pangkalahatang-ideya

Sa batas, ang apela ay ang proseso kung saan sinusuri ang mga kaso, kung saan humiling ang mga partido ng isang pormal na pagbabago sa opisyal na desisyon. Gumagana ang apela pareho bilang isang proseso para sa pagwawasto ng error pati na rin ang isang proseso ng pagpapaliwanag at pagbibigay-kahulugan ng batas. Bagaman umiiral na ang mga hukuman sa paghahabol sa loob ng libu-libong taon, ang mga karaniwang batas ng bansa ay hindi nagtataglay ng isang karapat-dapat na karapatang umapela sa kanilang batas hanggang sa ika-19 na siglo.
Isang paraan ng pag-apila sa pag-apila sa isang mas mataas na hukuman bago iligtas ang kaso para sa pagpapawalang-bisa / pagbabago. Ang layunin ay upang maiwasan ang maling paghatol at pag-isahin ang interpretasyon ng mga batas sa mga katulad na usapin. Ang mga apela , apila , apela , may tatlong uri. Tungkol sa sibil at kriminal na paghatol, ang isang trifle system ay pinagtibay kung saan ang apela at apila ay inaprubahan sa prinsipyo sa itaas ng unang pagkakataon (sa kaso ng mga kaso ng sibil, gayunpaman, alinsunod sa Batas ng New Civil Procedure na itinatag noong 1996, Ang mga paghihigpit ay idinagdag). Ang isang apela laban sa isang paghatol na iba sa isang paghatol ( desisyon o kautusan ) ay pinahihintulutan.
→ Mga kaugnay na item na deklarasyon ng pansamantalang pagpapatupad | pagpapaalis | huling paghuhukom | maliit na halaga na paglilitis
Isang uri ng apela . (1) Sa mga kaso ng sibil, ang mga pag- apela laban sa paghatol sa pag- apila ng apela , ay pinahihintulutan sa kaso ng paglabag sa konstitusyon o malubhang paglabag sa pamamaraan, at sa iba pang mga kaso lamang ang mga tinanggap na mga desisyon na may kinalaman sa Korte Suprema (Civil Procedure Act 311 o mas mababa) . Ang pangwakas na korte ng apela ay dapat na isang mataas na hukuman kapag ang unang pagkakataon ay isang buod ng hukuman , isang mataas na hukuman o isang Korte Suprema sa kaso ng isang hukuman ng distrito , o isang Korte Suprema sa kaso ng isang mataas na hukuman. Sa huling pagsubok sa paghahabol, siya ay dapat magsagawa ng isang pagsubok upang hatulan lamang kung ang batas ay inilapat o hindi, nang hindi nagsasagawa ng pagsubok ng mga katotohanan. Ang huling pag-apila sa Korte Suprema ay pinaghihigpitan ng bagong Code of Civil Procedure na itinatag noong 1996. (2) Sa kaso ng mga kriminal na paglilitis, tanging sa kaso ng mga apela laban sa paghatol sa unang pagsubok o ikalawang pagsubok ng Mataas na Hukuman, dahil sa paglabag sa konstitusyon o paglabag sa kaso (Batas sa Pamamaraan ng Kriminal na 405 o mas mababa). Ang pangwakas na korte ng apela ay ang Korte Suprema, hindi lamang sa paglabag sa mga batas, kundi maaari ring itapon ang orihinal na paghuhusga kung mayroong isang seryosong hindi pagkakaunawaan sa katotohanan kung ang dami ng pangungusap ay labis na hindi makatarungan. → Jumping appeal / Special appeal / Emergency appeal
→ Mga kaugnay na item Refund | Ang sistema ng pagsubok | katotohanan na pagsubok | trial class | paghatol | batas sa pamamaraang sibil
Isang uri ng apela , isang apela laban sa unang pagkakataon na paghatol (New Code of Civil Procedure 281 o mas kaunti, batas sa kriminal na pamamaraan 372 o mas kaunti). Sa aksyong sibil, ang hukuman sa paghahabol ay isang hukuman ng distrito kapag ang unang pagkakataon ay isang korte ng buod, at isang mataas na hukuman kapag ang unang pagkakataon ay isang korte ng distrito, ngunit sa kriminal na pamamaraan ito ay palaging isang mataas na kaso ng korte. Sa pagsubok ng apela, kung ang paghatol sa orihinal na paghuhusga ay muling napag-usisa sa mga katotohanan at mga legal na punto, at ito ay hindi lehitimo upang bawiin ito, kung ang paghuhukom ay ginawa sa pamamagitan ng kanyang sarili o ang kaso ay remanded sa korte ng unang pagkakataon at ang Ang orihinal na paghuhusga ay inaaring-ganap, At binabalewala ang apela. Sa Bagong Batas sa Pamamaraang Sibil na itinatag noong 1996, ang isang rebisyon ay nakatuon sa pagpapabilis sa mga pamamaraan ng pagsubok sa apela.
→ Tingnan din ang Court of Appeal Opisina ng Mataas na Opisyal ng Publiko | remand | tatlong sistema ng pagsubok | pagsubok | summoned | apela | tumalon sa apela | paghatol | counterclaim | hukuman ng hukuman
Ito ay isang uri ng apela , at isang independiyenteng paraan ng pag-aapila (pamamaraan ng sibil na Batas Artikulo 328 o mas kaunti, Kodigo sa Pamamaraan sa Kriminal na 419 o mas mababa) laban sa desisyon (karagdagang mga tagubilin sa paglilitis sa sibil). Ang mga desisyon na mga order ay mga pagsubok sa mga bagay na hindi sinasadya at mga bagay na nangangailangan ng agarang agarang apela, partikular na simple at mabilis na paraan ng apila ay tinatanggap, ngunit hindi pinapayagan ang lahat ng mga desisyon at mga order. Isang agarang apela laban sa kung ano ang itinakda ng panahon ng pag-apila at iba pa bilang isang normal na apela. May isa pang espesyal na apela dahil sa paglabag sa konstitusyunal at paglabag sa kaso. Bilang karagdagan, isang bagong Batas sa Pamamaraang Sibil na itinatag noong 1996 ay nagtatag ng isang sistema ng apela sa apela .
→ Mga kaugnay na item Nagbubunyag ng mga dahilan para sa detensyon | Ang sistema ng pagsubok